Giáo án Giáo dục công dân lớp 7 bài 17: Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (tiết 2)

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án môn GDCD lớp 7

Giáo án Giáo dục công dân lớp 7 bài 17: Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (tiết 2) được TimDapAnsưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn GDCD 7 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Giáo dục công dân lớp 7 bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo (tiết 2)

Giáo án Giáo dục công dân lớp 7 bài 17: Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (tiết 1)

Giáo án Giáo dục công dân lớp 7 bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (tiết 1)

I. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức: Giúp hs hiểu:

 • Cơ cấu tổ chức nhà nước ta hiện nay bao gồm những loại cơ quan nào? Phân chia gia cấp thế nào?
 • Chức năng nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước

2. Thái độ: Hình thành ở hs ý thức tự giác thực hiện chính sách pháp luật và tin thần trách nhiệm bảo vệ cơ quan nhà nước.

3. Kĩ năng: Biết đấu tranh hiện tượng vô kỉ luật

II. Phương pháp:

 • Thảo luận
 • Tổ chức trò chơi

III. Tài liệu và phương tiện:

 • SGK,SGV GDCD 7
 • Hiến pháp 1992
 • Sơ đồ phân công và phân cấp bộ máy nhà nước

IV. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định

2. Bài cũ:

Làm rõ sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước?

3, Bài mới

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung ghi bảng

HĐ1: Tìm hiểu chức năng, nội vụ của các cơ puan nhà nước.

GV: Cho học sinh quan sát và tìm hiểu sơ đồ phân công bộ máy nhà nước (GV sử dụng bảng phục) GV: Nêu câu hỏi.

-Bộ máy nhà nước gồm những loại nào? mỗi loại cơ quan bao gồm những cơ puan cụ thể nào?

-Cơ quan quyền lực đại biểu của nhân dân gồm những cơ quan nào?

-Cơ quan xét xử gồm các cơ quan nào?

-Cơ quan kiểm sát gồm những cơ quan nào?

Gv: Nêu câu hỏi `

-Chức năng nhiệm vụ của cơ quan quốc hội? Vì sao quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân và là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất? (Vì là cơ quan bao gồm những người có tài, có đức do nhân dân lựa chọn bầu ra..)

-Vì sao HĐND được gọi là cơ quan đại biểu của nhân dân và là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương?

GV: Cho học sinh đọc điều 119,120 HP 1992.

-UBND làm nhiệm vụ gì?….

HĐ2: Tìm hiểu nội dung bài học:

GV: gọi học sinh nhắc lại nội dung chính của từng phần.

Học sinh thảo luận trả lời vào phiếu học tập.GV đặt câu hỏi:

-Bản chất của nhà nước ta?

-Nhà nước ta do ai lảnh đạo?

-Bộ máy nhà nước bao gồm cơ quan nào?

-Quyền và nghĩa vụ của công dân là gì?

GV: gọi học sinh đọc lại nội dung.

HĐ3 Luyện tập

GV: Hướng dẫn hs làm bt sgk

Em hãy chon câu trả lời đúng:

1 Chính phủ biẻu quyết thông qua HP và luật

2. Chính phủ thi hành HP và luật

3 Chính phủ do nhân dân bầu ra

4 Chính phủ do QH bầu ra

5 UBND do nhân dân bầu ra

3. Phân công bộ máy nhà nước:

a. Phân công các cơ quan của bộ máy nhà nước.

+ Các cơ quan quyền lực đại biểu của nhân dân, do nhà nước bầu ra, bao gồm: Quốc hội, HĐND các cấp (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã)

- Các cơ quan hành chính nhà nước bao gồm: Chính phủ và UBND các cấp

- Cơ quan xét xử bao gồm TAND tối cao, TAND tỉnh (TP trực thuộc TW) và các TAND huyện (quận. Txã, TP thuộc tỉnh), Các TA quân sự

- Cơ quan kiểm sát bao gồm VKSND tối cao,VKSND tỉnh (TP trực thuộc TW), VKSND( huyện, quận, txã, TP thuộc tỉnh), các VKS quân sự

b. Chức năng và nhiệm vụ của cơ quan nhà nước: (nội dung sgk)

- Quốc hội

- Chính phủ

- HĐND

- UBND

I. Bài học:

1. Nhà nước VN là nhà nước của dân, do dân, vì dân

2. Nhà nước ta do ĐCS lãnh đạo

3. Bộ máy nhà nước có 4 cơ quan:

- Cơ quan quyền lực do nd bầu ra

- Cơ quan hành chính nhà nước

- Cơ quan xét xử

- Cơ quan kiểm sát

4. Quyền và nghĩa vụ công dân:

- Có quyền và trách nhiệm giám sát, góp ý kiến va9ò hoạt động của các đại biểu và các cơ quan đại diện do mình bầu ra, đồng thời có nghĩa vụ thực hiện các chính sách pháp luật tốt của nhà nước, bải vệ các cơ quan nhà nước giúp đỡ cán bộ nhà nước thi hành công vụ.

III. Bài tập:

Bài 1: Đáp án 2, 4

4, Củng cố:

 • Nêu nghĩa vụ và quyền lợi của bản thân em?
 • Giả thích vì sao nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân, vì dân?

5. Hướng dẫn học tập:

 • Làm các bt còn lại
 • Tìm hiểu nhưng tấm gương mẫu mực ở địa phương, nhưng chính sách của nhà nước và chính quyền địa phương, thể hiện sự quan tâm của Đảng, nhà nước đến lợi ích của nd và gđ mình
 • Chuẩn bị bài 18
20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!