Giáo án Giáo dục công dân lớp 7 bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ (tiết 1)

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án môn GDCD lớp 7

Giáo án Giáo dục công dân lớp 7 bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ (tiết 1) được TimDapAnsưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn GDCD 7 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án Giáo dục công dân lớp 7 bài 9: Xây dựng gia đình văn hóa (tiết 1)

Giáo án Giáo dục công dân lớp 7 bài 9: Xây dựng gia đình văn hóa (tiết 2)

Giáo án Giáo dục công dân lớp 7 bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ (tiết 2)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Giúp HS hiểu nội dung, ý nghĩa và bổn phận của mỗi người trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.

2. Kĩ năng: HS biết kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ, xoá bỏ tập tục lạc hậu của dòng họ, gia đình.

3. Thái độ: HS có tình cảm trân trọng, tự hào về truyền thống của gia đình, dòng họ, biết ơn thế hệ đi trước và tiếp tục phất huy những truyền thống đó.

II. Chuẩn bị:

  • GV: SGK, SGV, SBT GDCD 7.
  • HS: Xem trước nội dung bài học.

III. Tiến trình lên lớp:

1. Ổn định:

2. Kiểm tra bài cũ:

  • Hãy nêu trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng gia đình văn hoá
  • Những gia đình sau có ảnh hưởng đến con cái như thế nào?
  • Gia đình bị tan vỡ (bố mẹ li hôn, li thân)

3. Bài mới.

Đặt vấn đề: GV dẫn dắt từ bài cũ sang bài mới.

Triển khai bài:

Hoạt động của GV và HS

Nội dung

*Hoạt động 1:

Tìm hiểu truyện đọc sgk.

GV: Gọi HS đọc truyện.

GV: Hãy nêu những chi tiết thể hiện sự cần cù quyết tâm của gia đình?

HS:

GV: Kết quả tốt đẹp mà gia đình đó đã đạt được là gì?.

HS:

GV: Những việc làm nào chứng tỏ nhân vật "Tôi" đã giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình?

HS:

GV: Việc làm của gia đình trên thể hiện đức tính gì?

GV: Kết luận.

*Hoạt động 2

Liên hệ thực tế.

GV: Hãy kể tên một số truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?

HS:

GV: Có phải tất cả các TT đều cần phải giữ gìn và phát huy?

HS:

GV: Khi nói về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ mình em có cảm xúc gì?

*Hoạt động 3

Rút ra nội dung bài học.

GV: Truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ bao gồm những nd gì?.

HS:

GV: Thế nào là giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?.

- Ví dụ:

GV: Kết luận.

*Hoạt động 4:

Luyện tập.

Bài c (SGK).

HS: Giải thích vì sao?

GV: Yêu cầu HS giải thích các câu tục ngữ sau:

HS: Giải thích.

GV: Đọc truyện "Cái lẹm móc cua của bà" sbt/27.

I.Truyện đọc:

“Truyện kể từ một trang trại”

- Hai bàn tay cha và anh trai tôi dày lên, chai sạn vì phải cày, cuốc đất...

- Biến quả đồi thành trang trại kiểu mẩu.

- Trang trại có hơn 100 ha đất màu mỡ, trồng bạch đàn, hòe, mía, cây ăn quả, nuôi bò, dê, gà...

- Bắt đầu từ chuồng gà nhỏ bé.

- Mẹ cho 10 con gà con, 10 con gà đẻ trứng.

- Số tiền có được tôi mua sách, báo...

- Giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình.

+ Đan mây tre.

+ Hiếu học.

+ Hát làn điệu dân ca.

- Tiếp thu cái mới, gạt bỏ truyền thống lạc hậu.

- Tự hào...

II.Nội dung bài học:

1.Gia đình, dòng họ nào củng có truyền thống tốt đẹp về:

- Học tập, lao động, văn hoá, đạo đức...

2. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là:

- Bảo vệ, tiếp nối, phát triển và làm rạng rỡ thêm truyền thống ấy.

III. Bài tập.

Bài c : Đồng ý : 1, 2, 5.

“Cây có cội, nước có nguồn”.

“Chim có tổ, người có tông”.

“Giấy rách phải giữ lấy lề”.

4. Cũng cố: Hãy kể về TT tốt đẹp của trường ta?

5. Dặn dò: Học bài, làm bài tập a,b sgk/32.

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!