Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Lịch sử 2019 Quảng Bình giúp các em học sinh cùng quý thầy cô giáo và phụ huynh tham khảo:

Mới nhất: Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn 2019 Quảng Bình (thi lại)

Đề thi Lịch Sử vào lớp 10 năm 2019 Quảng Bình

Đề thi Lịch sử vào lớp 10 2019 của Quảng Bình gồm 5 câu hỏi. Thời gian làm bài là 60 phút.

Chi tiết đề thi như sau:

Câu 1: (2,0 điểm) Trình bày hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN.

Câu 2: (1,0 điểm) Hãy cho biết thời cơ và thách thức của Việt Nam khi gia nhập tổ chức ASEAN? 

Câu 3: (4,0 điểm) Xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất đã phân hóa như thế nào? Em hãy cho biết thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh? 

Câu 4: (2,0 điểm) Nêu nguyên nhân thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta (1954 - 1975).

Câu 5: (1,0 điểm) Sự kiện lịch sử nào là mốc đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành phong trào tự giác? Ý nghĩa của sự kiện đó đối với cách mạng Việt Nam?

Xem thêm: 

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Lịch sử 2019 Quảng Bình

Lời giải đề thi Lịch sử vào lớp 10 2019 tỉnh Quảng Bình được biên soạn mang mục đích giúp các em tham khảo và đối chiếu dự kiến kết quả thi của mình.

Câu 1. 

*Hoàn cảnh ra đời:

- Sau khi giành được độc lập và đứng trước yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

- Nhiều nước Đông Nam Á chủ trương thành lập một tổ chức liên minh khu vực nhằm: Hợp tác phát triển kinh tế, hạn chế sự ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.

⟹ Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (viết tắt là ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) gồm 5 nước thành viên: Inđônêxia, Malaixia, Philipin, Xingapo, Thái Lan.

*Mục tiêu họat động:

Phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nổ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy trì hoà bình và ổn định khu vực.

Câu 2

* Thời cơ:

– Nền kinh tế Việt Nam được hội nhập với nền kinh tế trong khu vực

– Tạo điều kiện để nền kinh tế nước ta thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước trong khu vực.

– Tiếp thu những thành tựu về khoa học kĩ thuật tiên tiến nhất của thế giới để phát triển kinh tế.

– Có điều kiện tiếp thu, học hỏi trình độ quản lí của các nước trong khu vực.

– Có điều kiện thuận lợi để giao lưu về văn hóa, giáo dục, khoa học – kĩ thuật, y tế, thể thao với các nước trong khu vực.

* Thách thức:

– Nếu không tận dụng cơ hội để phát triển thì nền kinh tế nước ta có nguy cơ tụt hậu với các nước trong khu vực.

– Sự cạnh tranh quyết liệt giữa nước ta với các nước trong khu vực.

– Hội nhập dễ bị “hòa tan”, đánh mất bản sắc và truyền thống của dân tộc.

Câu 3

Xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất có sự phân hóa như sau:

1. Giai cấp địa chủ phong kiến:

- Làm tay sai cho Pháp và áp bức bóc lột nhân dân.

- Một bộ phận nhỏ có tinh thần yêu nước.

2. Giai cấp tư sản: ngày càng đông nhưng phải đến mấy năm sau chiến tranh giai cấp tư sản mới ra đời. Phân hóa thành hai bộ phận:

- Tư sản mại bản làm tay sai cho Pháp.

- Tư sản dân tộc ít nhiều có tinh thần dân tộc nhưng thái độ không kiên định, dễ thỏa hiệp.

3. Tầng lớp tiểu tư sản: bị Pháp chèn ép, bạc đãi, có tinh thần hăng hái cách mạng.

4. Giai cấp nông dân: chiếm 90% dân số, bị thực dân, phong kiến áp bức nặng nề. Là lực lượng hăng hái và đông đảo của cách mạng.

5. Giai cấp công nhân: lực lượng tiên phong và lãnh đạo cách mạng.

*Thái độ chính trị và khả năng cách mạng các giai cấp trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất như sau:

1. Giai cấp địa chủ phong kiến:

- Bộ phận nhỏ là đại địa chủ, giàu có do dựa vào Pháp, chống lại cách mạng, chúng trở thành đối tượng của cách mạng.

- Bộ phận lớn là trung nông và tiểu địa chủ, bị Pháp chèn ép, đụng chạm tới quyền lợi, nên ít nhiều có tinh thần chống đế quốc, tham gia phong trào yêu nước khi có điều kiện.

2. Giai cấp tư sản: có hai bộ phận:

- Tư sản mại bản có quyền lợi gắn với đế quốc, nên cấu kết chặt chẽ về chính trị với chúng.

- Tư sản dân tộc có khuynh hướng kinh doanh, phát triển kinh tế độc lập, nên ít nhiều có tinh thần dân tộc, dân chủ chống đế quốc, phong kiến, nhưng lập trường của họ không kiên định, dễ dàng thỏa hiệp, cải lương khi đế quốc mạnh.

3. Tầng lớp tiểu tư sản: 

- Nhạy bén với tình hình chính trị, có tinh thần cách mạng, hăng hái đấu tranh.

- Một lực lượng quan trọng trong cách mạng dân tộc, dân chủ ở nước ta.

4. Giai cấp nông dân: 

- Chiếm tới 90% dân số, bị áp bức, lóc lột nặng nề bởi thực dân và phong kiến nên nông dân Việt Nam giàu lòng yêu nước, có tinh thần chống đế quốc và phong kiến.

- Lực lượng hăng hái và đông đảo của cách mạng.

5. Giai cấp công nhân: là giai cấp yêu nước, cách mạng, cùng với giai cấp nông dân họ trở thành 2 lực lượng của cách mạng và họ là giai cấp lãnh đạo cách mạng.

Câu 4

Nguyên nhân thắng lợi:

- Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ đúng đắn, sáng tạo, phương pháp đấu tranh linh hoạt.

- Hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh, đáp ứng kịp thời các yêu cầu của cuộc chiến đấu ở hai miền.

- Có sự phối hợp chiến đấu, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung của ba dân tộc ở Đông Dương; sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa khác; phong trào nhân dân Mĩ và nhân dân thế giới phản đối cuộc đấu tranh xâm lược Việt Nam của đế quốc Mĩ.

Câu 5

* Sự kiện lịch sử nào là mốc đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành phong trào tự giác: Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập.

* Ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam:

- Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp quyết liệt, là sự sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử Việt Nam đầu thế kỷ XX.

- Là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam trong thời đại mới.

- Là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Từ đây, cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng cộng sản Việt Nam.

- Là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 Lịch sử 2019 Quảng Bình chính thức được cập nhật ngay sau khi sở GD&ĐT Quảng Bình công bố.

Tham khảo: 


Xem thêm
Đề tham khảo thi vào 10 Bắc Giang môn Hóa năm 2019
Đề thi vào lớp 10 Lý chuyên Lê Khiết Quảng Ngãi năm 2019
Đề thi tham khảo môn Hóa học vào 10 năm 2019 Hà Nội
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Lịch sử Hà Nội năm 2019
Đề thi tuyển sinh vào 10 chuyên Sinh - THPT Chuyên Hưng Yên 2019
Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Lý tỉnh Lạng Sơn năm 2019
Đề thi tuyển sinh vào 10 chuyên Văn - THPT Chuyên Hưng Yên 2019
Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019 trường THTP chuyên Lê Hồng Phong Nam Định tất cả các môn
Đề thi tổ hợp tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Nam Định năm 2019 (có đáp án)
Đề thi tuyển sinh vào 10 chuyên Hóa 2019 trường Phổ thông năng khiếu
Đề thi mới nhất