Đề thi chuyên Sinh vào 10 năm 2019 của THPT Chuyên Hưng Yên do Tìm Đáp Án thực hiện gồm đầy đủ chi tiết đáp án từng câu trong đề thi để các em học sinh cùng phụ huynh cùng tham khảo:

Đề thi tuyển sinh vào 10 chuyên Sinh - THPT Chuyên Hưng Yên 2019

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN
 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN

NĂM HỌC 2019 - 2020 

Môn thi: SINH HỌC

Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu I. (2,0 điểm) Hệ phóm máu ở người được qui định bởi các kiểu gen sau đây: 

Đề thi tuyển sinh vào 10 chuyên Sinh - THPT Chuyên Hưng Yên 2019

Trong một gia đình có hai anh em sinh đôi cùng trứng. 

- Người anh cưới vợ có nhóm máu A, họ sinh con có nhóm máu B và AB. 

- Người em cưới vợ có nhóm máu B, họ sinh còn có nhóm máu A và AB.

1. Xác định kiểu gen, kiểu hình của những người trong gia đình trên. Lập sơ đồ lai minh họa.

2. Người con có nhóm máu A của cặp vợ chồng người em lớn lên lấy vợ (chồng) mang nhóm máu O. Xác định kiểu gen và kiểu hình của thế hệ tiếp theo.

Câu II. (1,75 điểm)

1. Thế nào là hiện tượng khống chế sinh học? Nêu ý nghĩa sinh học và thực tiễn của hiện tượng đó.

2. Trong vườn cây ăn quả có múi, thường có loài kiến hôi sinh sống, chúng đưa những con rệp cây lên chồi non, nhờ vậy rệp lấy được nhiều nhựa cây và thải ra nhiều đường cho kiến hôi ăn. Người ta thường thả kiến đỏ vào vườn cây ăn quả có múi vì kiến đó tiêu diệt rệp cây nên chúng đuổi được loài kiến hôi. 

a. Xác định các mối quan hệ sinh thái giữa các sinh vật sau:

(1) rệp cây và cây có múi. 

(2) rệp cây và kiến hôi.

(3) kiến đỏ và rệp cây.

b. Muốn cây ăn quả có múi sinh trưởng, phát triển tốt chúng ta cần thúc đẩy và hạn chế những mối quan hệ nào?

Câu III, (2.75 điểm)

1. Ưu thế lai là gì? Phân biệt hại hiện tượng ưu thế lai và thoái hóa giống.

2. Theo dõi quá trình nguyên phân của một nhóm tế bào trong cơ quan sinh sản của gà (2n = 78) thấy:

4 tế bào đang ở kỳ đầu của quá trình nguyên phân.

7 tế bào đang ở kỳ sau của quá trình nguyên phân. 

a. Tính số NST đơn, số NST kép, số crômatit có trong nhóm tế bào trên.

b. Các tế bào sinh ra sau nguyên phân đều tham gia vào quá trình giảm phấn tạo giao tử. Tính tổng Sổ giao tử được sinh ra sau quá trình giảm phân.. 

(Biết nhóm tế bào trên chỉ thực hiện nguyên phân duy nhất một lần trước khi tham gia vào quá trình giảm phân).

Câu IV. (1.5 điểm)

- Cho phép lai P:  ♂ AaBb x  ♀Aabb

Quá trình giảm phân xảy ra sự không phân li của cặp NST mang cặp gen Aa ở giảm phân I, còn giảm phân II diễn ra bình thường. Không viết sơ đồ lai, hãy xác định số kiểu gen tối đa có thể có và tỉ lệ kiểu gen AaBb ở F1 trong các trường hợp sau:

1. Trường hợp 1: Rối loạn giảm phân chỉ xảy ra ở cơ thể cái.

2. Trường hợp 2: Rối loạn giảm phân xảy ra ở cả cơ thể đực và cơ thể cái. 

(Cho rằng các loại giao tử có sức sống và khả năng thụ tinh tương đương nhau).

Câu V. (2,0 điểm)

Gen B có chiều dài 4080 A⁰, có hiệu số giữa nuclêôtit ađênin với nuclêôtit loại không bổ sung với nó là 30% tổng số nuclêôtit của gen. Mạch I của gen có 360 ađênin và 140 guanin. Khi gen B tổng hợp mARN đã lấy của môi trường nội bảo 1200 uraxin. 

1. Xác định tông số nuclêôtít và số lượng từng loại nuclêôtit của gen B.

2. Gen B đã nhân đôi liên tiếp 3 lần. Hãy xác định:

a. Số nuclêôtit từng loại môi trường nội bào cung cấp cho quá trình nhân đôi trên.

b. Số liên kết hiđrô bị phá vỡ trong quá trình nhân đôi trên.

3. Môi trường nội bào đã cung cấp bao nhiêu nuclêôtit từng loại cho quá trình tổng hợp mARN của gen B?

HẾT

Trên đây là đề thi vào 10 chuyên Sinh - THPT Chuyên Hưng Yên 2019. Mặt khác đối với những em chưa thi có thể tham khảo đề thi vào lớp 10 của các tỉnh và các trường trên toàn quốc nữa nhé!
Xem thêmĐề thi mới nhất