Đáp án đề thi tổng hợp vào 10 năm 2019 Hưng Yên do Tìm Đáp Án cập nhật gồm đáp án chi tiết từng câu giúp các em học sinh và phụ huynh cùng tham khảo, đối chiếu với bài làm của mình.

Đề thi chính thức tổng hợp vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Hưng Yên bài tổng hợp năm 2019 gồm ..... câu hỏi. Các kiến thức tập trung chủ yếu vào chương trình học môn Toán lớp 9 (THCS).

Đề thi tổng hợp vào 10 Hưng Yên năm 2019
Đề thi tổng hợp vào 10 Hưng Yên năm 2019 trang 1
Đề thi tổng hợp vào 10 Hưng Yên năm 2019 trang 2
Đề thi tổng hợp vào 10 Hưng Yên năm 2019 trang 3
 

Dưới đây là đáp án tổng hợp vào 10 Hưng Yên năm 2019 của Tìm Đáp Án. Mời các em cùng tham khảo:

Đáp án đề thi tổng hợp vào lớp 10 Hưng Yên 2019

Câu Đáp án Câu Đáp án
1. D 26. A
2. A 27. B
3. C 28. C
4. A 29. D
5. B 30. B
6. B 31. B
7. A 32. D
8. A 33. A
9. C 34. A
10. D 35. B
11. D 36. A
12. A 37. B
13. B 38. B
14. D 39. C
15. D 40. B
16. A 41. A
17. B 42. D
18. B 43. B
19. C 44. B
20. D 45. C
21. D 46. C
22. C 47. C
23. C 48. B
24. C 49. A
25. C 50. B

 

Đáp án chính thức đề thi tổng hợp vào 10 Hưng Yên năm 2019 từ Sở GD&ĐT (tất cả các mã đề)

Đáp án đề thi tổng hợp vào 10 Hưng Yên năm 2019 trang 1
Đáp án đề thi tổng hợp vào 10 Hưng Yên năm 2019 trang 2
Đáp án đề thi tổng hợp vào 10 Hưng Yên năm 2019 trang 3
 

Ngoài ra, các em chưa thi có thể tham khảo đề thi vào lớp 10 của các tỉnh thành và các trường khác trên toàn quốc nhé! Chúc các em đạt được kết quả tốt nhất trong kì thi!
Xem thêmĐề thi mới nhất