Đề thi chính thức:

đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Hà Nam 2018
 

Câu 4 (4,0 điểm):

Cho đường tròn (O, R) và một điểm A sao cho OA = 3R. Qua A kẻ hai tiếp tuyến AB và AC với đường tròn (O) (B và C là hai tiếp điểm). Lấy điểm M thuộc đường tròn (O) sao cho BM song song với AC. Gọi N là giao điểm thứ hai của đường thẳng AM và đường tròn (O), K là giao điểm của hai đường thẳng BN và AC.

1. Chứng minh tứ giác ABOC là tứ giác nội tiếp

2. Chứng minh KA²  = KB.KN

3. Tính độ dài đoạn thẳng AK theo R

4. Tiếp tuyến tại M, N của (O) cắt nhau tại E. Chứng minh E, B, C thẳng hàng.

Đáp án đang được cập nhật, các em nhớ theo dõi: https://doctailieu.com/dap-an-de-thi-vao-lop-10-mon-toan-tinh-ha-nam-2018

Đáp án:

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Hà Nam 2018
 

 

 

Đang cập nhật đáp án
 


Xem thêm
Đề thi vào lớp 10 Toán chuyên trường THPT chuyên Quốc học Huế 2018
Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Yên Bái 2018
Đáp án đề thi môn toán vào lớp 10 tỉnh Sóc Trăng năm 2018
Đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên 2018 tỉnh Hưng Yên
Đề thi vào lớp 10 môn Toán - Sở GD Bình Thuận năm 2018
Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Thái Bình 2018
Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Tây Ninh 2018
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2017 - 2018 tỉnh Tiền Giang
Trọn bộ đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2018 của 63 tỉnh thành phố
Đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 tỉnh Bình Phước năm 2018
Đề thi mới nhất