Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Tây Ninh 2018

Đề thi:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH


 

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2018 - 2019

Môn thi: TOÁN (không chuyên)
Ngày thi: 01 tháng 06 năm 2018
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 01 trang, thí sinh không phải chép đề vào giấy thi)

đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Tây Ninh 2018

---HẾT---
 

Đáp án:


 

Đề thi đang được giải, các bạn có thể xem đáp án chính thức của đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Tây Ninh 2018 tại đây: https://doctailieu.com/dap-an-de-thi-toan-vao-lop-10-tinh-tay-ninh-2018


Xem thêm
Đề thi vào lớp 10 Toán chuyên trường THPT chuyên Quốc học Huế 2018
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Hà Nam 2018
Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Yên Bái 2018
Đáp án đề thi môn toán vào lớp 10 tỉnh Sóc Trăng năm 2018
Đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên 2018 tỉnh Hưng Yên
Đề thi vào lớp 10 môn Toán - Sở GD Bình Thuận năm 2018
Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Thái Bình 2018
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2017 - 2018 tỉnh Tiền Giang
Trọn bộ đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2018 của 63 tỉnh thành phố
Đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 tỉnh Bình Phước năm 2018
Đề thi mới nhất