Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Sinh ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2019 vừa diễn ra vào chiều nay ngày 29/5/2019 chi tiết cho các em tham khảo.

Đề thi chính thức vào 10 chuyên Sinh ĐH Sư phạm Hà Nội 2019

Trích dẫn một số câu hỏi trong đề thi chuyên Sinh của khối THPT chuyên trường ĐH Sư Phạm HN năm 2019:

Câu 4. 

a. Thế nào là lai phân tích? Nêu ý nghĩa của phép lai phân tích. 
b. Ở đậu Hà Lan, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Cho cây hoa đỏ có kiểu gen dị hợp giao phấn với cây hoa trắng (P) được thế hệ lại F. Nếu tiếp tục cho các cây F1 giao phấn tự do ngẫu nhiên thì F2 có tỉ lệ phân li kiểu gen và kiểu hình như thế nào? Biết không xảy ra đột biến và sự biểu hiện kiểu hình không phụ thuộc vào môi trường.
c. Nếu tiếp tục cho tất cả các cây hoa đỏ F2 giao phấn với các cây hoa trắng, xác định tỉ lệ kiểu gen và tỉ lệ kiểu hình ở F3. 

Câu 5.

Anh Nam kể: bố mẹ anh không bị bệnh X sinh được 3 người con gồm một gái và hai trai (Hoa, Bắc và Nam), trong đó chỉ có anh Bắc bị bệnh X. Chồng chị Hoa và vợ anh Bắc lành bệnh, con gái lớn của vợ chồng chị Hoa mắc bệnh X, còn con trai đầu lòng của vợ chồng anh Bắc lành bệnh. Vợ anh Nam lành bệnh có bố bị bệnh X, còn mẹ lành bệnh. Vợ chồng anh Nam đang dự định sinh con. 
a. Hãy vẽ sơ đồ phả hệ về sự di truyền bệnh X trong gia đình anh Nam. 
b. Xác định quy luật di truyền chi phối căn bệnh X và giải thích. 
c. Tính xác suất để vợ chồng anh Nam sinh con đầu lòng là con trai bị bệnh X. 
d. Chỉ ra những biện pháp hạn chế bệnh, tật di truyền ở người.

Đáp án đề thi vào 10 chuyên Sinh ĐH Sư phạm Hà Nội 2019 trang 1
Đáp án đề thi vào 10 chuyên Sinh ĐH Sư phạm Hà Nội 2019 trang 2
 

Đáp án và thang điểm vào 10 chuyên Sinh 2019 - ĐH Sư phạm Hà Nội

Câu 1

Đáp án câu 1 thi vào 10 chuyên Sinh 2019 - ĐH Sư phạm Hà Nội

Câu 2


Đáp án câu 2 thi vào 10 chuyên Sinh 2019 - ĐH Sư phạm Hà Nội 1

Câu 3


Đáp án câu 3 thi vào 10 chuyên Sinh 2019 - ĐH Sư phạm Hà Nội

Câu 4


Đáp án câu 4 thi vào 10 chuyên Sinh 2019 - ĐH Sư phạm Hà Nội

Câu 5


Đáp án câu 5 thi vào 10 chuyên Sinh 2019 - ĐH Sư phạm Hà Nội
Đáp án câu 5 thi vào 10 chuyên Sinh 2019 - ĐH Sư phạm Hà Nội 1

Câu 6


Đáp án câu 6 thi vào 10 chuyên Sinh 2019 - ĐH Sư phạm Hà Nội 1
Đáp án câu 6 thi vào 10 chuyên Sinh 2019 - ĐH Sư phạm Hà Nội 2
 

>>Tham khảo thêm:
Xem thêmĐề thi mới nhất