Vị trí của con người trong tự nhiên

Cấu tạo chung của cơ thể người rất giống cấu tạo chung của cơ thể động vật có xương sống.


Cấu tạo chung của cơ thể người rất giống cấu tạo chung của cơ thể động vật có xương sống. Người đặc biệt giống thú : có lông mao, đẻ con, có tuyến sữa và nuôi con bằng sữa... Vì vậy về vị trí phân loại, loài người thuộc lớp Thú.
Đặc điểm cơ bản phân biệt người với động vật là người biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động vào những mục đích nhất định, có tư duy, tiếng nói, chữ viết.
Trải qua hàng triệu năm, loài người đã tiến hóa hơn tất cả các động vật khác, ngày càng giảm bớt sự lệ thuộc vào thiên nhiên.

Bài giải tiếp theo
Nhiệm vụ của môn cơ thể người và vệ sinh
Phương pháp học tập môn Cơ thể người và vệ sinh
Bài 1 trang 7 SGK Sinh học 8
Trong chương trình Sinh học lớp 7, các em đã học các ngành động vật nào?
Em hãy xác định những đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở người, không có ở động vật và đánh dấu ✓ vào ô trống tại câu đó.
Hãy cho biết kiến thức về cơ thể người và vệ sinh có quan hệ mật thiết với những ngành nghề nào? (hình 1-1 → 3)
Bài 2 trang 7 SGK Sinh học 8