Hãy cho biết kiến thức về cơ thể người và vệ sinh có quan hệ mật thiết với những ngành nghề nào? (hình 1-1 → 3)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 6 SGK Sinh học 8.


Đề bài

Hãy cho biết kiến thức về cơ thể người và vệ sinh có quan hệ mật thiết với những ngành nghề nào? (hình 1-1 → 3)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Liên quan tới các ngành: Y tế, thể thao, giáo dục.

Bài giải tiếp theo
Bài 2 trang 7 SGK Sinh học 8