Lesson One: Words - Unit 7 - Family & Friends Special Edition Grade 3

Giải bài tập Lesson One: Words - Unit 7 - Family & Friends Special Edition Grade 3


1. Listen, ponit, and repeat.

Click here to listen


2. Listen and chant.

Click here to listen

Script:

hospital: bệnh viện

airport: sân bay

police station: trạm / đồn cảnh sát

fire station: trạm cứu hỏa

store: cửa hàng

3. Listen and read.

Click here to listen

Script:

1. My dad's a police officer.

2. A. where does he work?

B. He works in a police station.

3. A. Does your grandma work?

B. No, she doesn't.

4. A. Does your mom work?

B. Yes, she does. She works in a store.

5. A. There are lots of cakes here, Tim.

B. Yes, I know. My mom works in a cake store!

6. A. Have a cake, boys.

B. Oh, thank you.

C. Great.

Dịch:

1. Bố tớ là một cảnh sát.

2. A. Chú ấy làm việc ở đâu?

B. Bố tớ làm việc ở đồn cảnh sát.

3. A. Bà của cậu đi làm phải không?

B. Không, bà tớ không đi làm.

4. A. Mẹ của cậu đi làm phải không?

B. Đúng vậy. Mẹ làm việc ở một cửa hàng.

5. A. Tim, có rất nhiều bánh ở đây.

B. Vâng, con biết. Mẹ của tớ làm việc ở một cửa hàng bánh!

6. A. Chúc các con ăn bánh vui vẻ.

B. Oh, cám ơn mẹ

C. Tuyệt vời

Bài giải tiếp theo
Lesson Two: Grammar - Unit 7 - Family & Friends Special Edition Grade 3
Lesson Three. Song - Unit 7 - Family & Friends Special Edition Grade 3
Lesson Four: Phonics - Unit 7 - Family & Friends Special Edition Grade 3
Lesson Five: Skills Time! - Unit 7 - Family & Friends Special Edition Grade 3
Lesson Six. - Unit 7 - Family & Friends Special Edition Grade 3

Bài học bổ sung
Lesson One: Words - Unit 7 - Family & Friends Special Edittion Grade 1
Lesson Six: Story - Unit 7 - Family & Friends Special Edittion Grade 1