Giải sách bài tập tiếng anh lớp 3 (Chương trình mới)

Tải Giải sách bài tập tiếng anh lớp 3 (Chương trình mới)
1611 lượt xem
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Cuốn sách Giải sách bài tập tiếng anh lớp 3 (Chương trình mới) được biên soạn theo chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sách cung cấp cho các em các phần bài giải, đoạn dịch chi tiết theo từng đơn vị học bài.


Nội dung sách giải bài tập tiếng anh 3 gồm các bài giải cho 20 đơn vị học bài:

Unit 1. Hello (Xin chào) trang 4 Sách bài tập tiếng Anh 3 mới
Unit 2. What is your name? (Tên của bạn là gì?) trang 8 Sách bài tập tiếng Anh 3 mới
Unit 3. This is Tony (Đây là Tony) trang 12 Sách bài tập tiếng Anh 3 mới
Unit 4. How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi) trang 16 Sách bài tập tiếng Anh 3 mới
Unit 5. Are they your friends? (Họ là những người bạn của bạn phải không?) trang 20 Sách bài tập Tiếng Anh 3 Mới
Unit 6. Stand up! (Đứng lên!) trang 24 Sách bài tập Tiếng Anh 3 Mới
Unit 7. That's my school. (Đó là trường học của tôi.) trang 28 Sách bài tập tiếng Anh 3 mới
Unit 8. This is my pen. (Đây là cái bút của tớ?) trang 32 Sách bài tập Tiếng Anh 3 Mới
Unit 9. What colour is it? (Đó là màu gì? ) trang 36 Sách bài tập Tiếng Anh 3 Mới
Unit 10. What do you do at break time? (Bạn làm gì vào thời gian giải lao?) trang 40 Sách bài tập tiếng Anh 3 mới
Unit 11. This is my family. (Đây là gia đình của tớ.) trang 44 Sách bài tập tiếng Anh 3 mới
Unit 12. This is my house. (Đây là nhà của tôi) trang 48 Sách bài tập tiếng Anh 3 mới
Unit 13. Where's my book? (Cuốn sách của tôi ở đâu?) trang 52 Sách bài tập tiếng Anh 3 mới
Unit 14. Are there any posters in the room? (Có tấm áp phích quảng cáo nào trong phòng không?) trang 56 Sách bài tập tiếng Anh 3 mới
Unit 15. Do you have any toys? (Bạn có món đồ chơi nào không?) trang 60 Sách bài tập tiếng Anh 3 mới
Unit 16. Do you have any pets? (Bạn có thú cưng không?) trang 64 Sách bài tập tiếng Anh 3 mới
Unit 17. What toys do you likes? (Đồ chơi bạn thích là gì?) trang 68 Sách bài tập tiếng Anh 3 mới
Unit 18. What are you doing? (Bạn đang làm gì?) trang 72 Sách bài tập tiếng Anh 3 mới
Unit 19. They're in the park. (Họ ở công viên.) trang 76 Sách bài tập tiếng Anh 3 mới
Unit 20. Where's Sa Pa? (Sa Pa ở đâu?) trang 80 Sách bài tập tiếng Anh 3 mới

CLICK LINK DOWNLOAD WORD TẠI ĐÂY.

Gợi ý cho bạn