Tập làm văn - Tuần 25 trang 28

1. Viết lời đáp trong mỗi đoạn đối thoại sau :


Câu 1

Viết lời đáp trong mỗi đoạn đối thoại sau :

a) - Hương cho tớ mượn cái tẩy nhé ?

    - Ừ.

    - ..........................................

b) - Em cho anh chạy thử cái tàu thuỷ của em nhé ?

    - Vâng.

    - ..........................................

Trả lời:

a)  Cảm ơn cậu nhiều !

b)  Cảm ơn em ! Em ngoan lắm !


Câu 2

Quan sát tranh (Tiếng Việt 2, tập hai, trang 67), trả lời câu hỏi :

a) Tranh vẽ cảnh gì ?

...............................................

b) Sóng biển như thế nào ?

..............................................

c) Trên mặt biển có những gì ?

...............................................

d) Trên bầu trời có những gì ?

...............................................

Trả lời:

a)  Tranh vẽ cảnh biển buổi sáng.

b)  Sóng biển nhấp nhô, tung bọt trắng xóa.

c)  Trên mặt biển có đoàn thuyền giương buồm ra khơi đánh bắt cá.

d) Trên bầu trời có đàn hải âu đang bay lượn, những đám mây trôi bồng bềnh và mặt trời đỏ rực như lửa.

Bài giải tiếp theo