Luyện từ và câu - Tuần 31 trang 57

1. Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống :


Câu 1

Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống :

   Bác Hồ sống rất giản dị. Bữa cơm của Bác ....... như bữa cơm của mọi người dân. Bác thích hoa huệ, loài hoa trắng ....... . Nhà Bác ở là một ngôi ....... khuất trong vườn Phủ Chủ tịch. Đường vào nhà trồng hai hàng ......., hàng cây gợi nhớ hình ảnh miền Trung quê Bác. Sau giờ làm việc, Bác thường ....... chăm sóc cây, cho cá ăn.

(nhà sàn, râm bụt, đạm bc, tinh khiết, t tay)

Trả lời:

   Bác Hồ sống rất giản dị. Bữa cơm của Bác đạm bạc như bữa cơm của mọi người dân. Bác thích hoa huệ, loài hoa trắng tinh khiết. Nhà Bác là một ngôi nhà sàn khuất trong vườn Phủ Chủ tịch. Đường vào nhà trồng hai hàng râm bụt, hàng cây gợi nhớ hình ảnh miền Trung quê Bác. Sau giờ làm việc, Bác thường tự tay chăm sóc cây, cho cá ăn.


Câu 2

Tìm những từ ngữ ca ngợi Bác Hồ.

M : sáng suốt, ..........................................

Trả lời:

Từ ngữ ca ngợi Bác Hồ: kiên cường, lỗi lạc, kiệt xuất, vĩ đại, yêu nước, nhân hậu, giản dị,...


Câu 3

Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào □ :

Tôn trọng lut lệ chung

    Một hôm □ Bác Hồ đến thăm một ngôi chùa. Lệ thường, ai vào chùa cũng phải bỏ dép. Nhưng vị sư cả mời Bác cứ đi cả dép vào. Bác không đồng ý □ Đến thềm chùa □ Bác cởi dép để ngoài như mọi người, xong mới bước vào.

Gợi ý: Em đọc diễn cảm đoạn văn, chú ý ngắt hơi để điền dấu thích hợp vào mỗi chỗ trống.

Trả lời:

    Một hôm, Bác Hồ đến thăm một ngôi chùa. Lệ thường, ai vào chùa cũng phải bỏ dép. Nhưng vị sư cả mời Bác cứ đi cả dép vào. Bác không đồng ý. Đến thềm chùa, Bác cởi dép để ngoài như mọi người, xong mới bước vào.

Bài giải tiếp theo
Chính tả - Tuần 31 trang 58
Tập làm văn - Tuần 31 trang 58