Tuần 31 - Bác Hồ


Chính tả - Tuần 31 trang 56
1. Điền vào chỗ trống r, d hoặc gi. Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên những chữ in đậm :


Luyện từ và câu - Tuần 31 trang 57
1. Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống :


Chính tả - Tuần 31 trang 58
Giải bài tập Chính tả - Tuần 31 trang 58 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2


Tập làm văn - Tuần 31 trang 58
1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau :


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến