Luyện từ và câu - Tuần 29 trang 48

1. Viết tên các bộ phận của một cây ăn quả


Câu 1

Viết tên các bộ phận của một cây ăn quả

...............................................................

Trả lời:

Cây ăn quả có các bộ phận như: Rễ, thân, vỏ, lá, cành, hoa, quả,...


Câu 2

Viết những từ có thể dùng để tả các bộ phận của cây.

M : - thân cây to, cao, chắc, bạc phếch.......................

- cành cây....................................................................

- lá cây........................................................................

Gợi ý: Em quan sát đặc điểm hình dáng, màu sắc của mỗi bộ phận và chọn từ ngữ thích hợp.

Trả lời:

- Thân cây to, cao, chắc, bạc phếch, sẩn sùi,...

- Cành cây khẳng khiu, tỏa rộng, vươn thẳng, um tùm lá,...

- Lá cây xanh non, xanh tươi, vàng úa,...


Câu 3

Đặt câu hỏi có cụm từ để làm gì để hỏi về việc làm của bạn nhỏ được vẽ trong mỗi tranh dưới đây. Sau đó, viết câu trả lời.

 

Trả lời:

Tranh 1 :

Câu hỏi : Bạn gái tưới cây để làm gì ?

Trả lời : Bạn gái tưới cây để cây mau lớn.

Tranh 2 :

Câu hỏi : Bạn trai vạch lá để làm gì ?

Trả lời : Bạn trai vạch lá để bắt sâu cho cây.

Bài giải tiếp theo
Chính tả - Tuần 29 trang 50
Tập làm văn - Tuần 29 trang 50