Chính tả - Tuần 24 trang 22

(1) Điền vào chỗ trống :


Câu 1

Điền vào chỗ trống :

a) s hoặc 

- ...ay sưa

  ...ay lúa

- ...ông lên

   dòng ...ông

b) ut hoặc uc

 - ch...´ mừng

   chăm ch...´

  - l... lội

    l... lọi

Trả lời:

a) s hoặc 

- say sưa

  xay lúa

xông lên

   dòng sông

b) ut hoặc uc

 - chúc mừng

   chăm chút

  - lụt lội

    lục lọi


Câu 2

a) Tên nhiều con vật thường bắt đầu bằng s (sói, sẻ, sứa,...). Em hãy viết thêm các tên khác :

..............................................

..............................................

b) Điền các tiếng có vần uc hoặc ut, có nghĩa như sau :

- Co (đầu, cổ, tay) lại: …………

- Dùng xẻng lấy đất, đá, cát: …………

- Chọi bằng sừng hoặc đầu : …………

Trả lời:

a) Tên các con vật bắt đầu bằng s là:

sóc, sáo, sâu, săn sắt, cá sấu, sò, sùng, sơn dương, sâm cm, sư tử,...

b) 

- Co (đầu, cổ, tay) lại : rụt

- Dùng xẻng lấy đất, đá, cát : xúc 

- Chọi bằng sừng hoặc đầu : húc

Bài giải tiếp theo
Luyện từ và câu - Tuần 24 trang 23
Chính tả - Tuần 24 trang 24
Tập làm văn - Tuần 24 trang 24