Tuần 24 - Muông thú


Chính tả - Tuần 24 trang 22

(1) Điền vào chỗ trống :


Luyện từ và câu - Tuần 24 trang 23

1. Chọn cho mỗi con vật dưới đây một từ chỉ đúng đặc điểm của nó ( tò mò, nhút nhát, dữ tợn, tinh ranh, hiền lành, nhanh nhẹn) rồi viết vào chỗ trống :


Chính tả - Tuần 24 trang 24

Giải bài tập Chính tả - Tuần 24 trang 24 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2


Tập làm văn - Tuần 24 trang 24

(1) Viết lời đáp của em :


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến