Tập làm văn - Tuần 2 trang 8

Hoàn thành bản tự thuật dưới đây:


Câu 1

Ghi dấu x vào □ trước lời chào không đúng:

a) Em chào bố mẹ để đi học.

□ Con chào bố mẹ ạ.

 Bố mẹ ạ.

□ Con chào bố mẹ, con đi học ạ.

b) Em chào thầy, cô khi đến trường.

□ Em chào (thầy) cô ạ

□ Con chào thầy (cô) ạ.

□ Thầy (cô) !

c) Em chào bạn khi gặp nhau ở trường.

□ Chào bạn.

□ Ê!

□ Bạn đến lâu chưa?

Gợi ý: Chào người lớn với thái độ lễ phép, chào bạn bè với thái độ nhã nhặn và lịch sự. Tránh trường hợp nói lời chào cộc lốc, thiếu lịch sự.

Trả lời:

Các lời chào không đúng là:

a) Em chào bố mẹ để đi học.

⇒ Bố mẹ ạ.

b) Em chào thầy, cô khi đến trường.

⇒ Thầy (cô) !

c) Em chào bạn khi gặp nhau ở trường.

⇒ Ê !


Câu 2

Hoàn thành bản tự thuật dưới đây:

TỰ THUẬT

Họ và tên : ...................................................

Nam, nữ : .....................................................

Ngày sinh : ...................................................

Nơi sinh : ......................................................

Quê quán :....................................................

Nơi ở hiện nay :..............................................

Học sinh lớp :.................................................

Trưòng :........................................................

.........., ngày ....... tháng ....... năm ........

Người tự thuật

........................

Gợi ý: Em điền đầy đủ và chính xác thông tin của mình theo các mục trên.

Trả lời:

TỰ THUẬT

Họ và tên : Nguyễn Thanh Hằng

Nam, nữ :       Nữ

Ngày sinh : 15/09/2010

Nơi sinh : Thị xã Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

Quê quán : Xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Nơi ở hiện nay : Thị xã Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

Học sinh lớp : 2B

Trường : Tiểu học Lí Thường Kiệt

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2019

Người tự thuật

Hằng

Nguyễn Thanh Hằng

Bài giải tiếp theo