Luyện từ và câu -Tuần 5 trang 19

Đặt câu theo mẫu:


Câu 1

Viết vào chỗ trống:

a) Tên hai bạn trong lớp:

........................................................

b) Tên một dòng sông (hoặc suối, kênh, rạch, hồ, núi,...) ở địa phương em:

........................................................

Gợi ý: Em chú ý viết hoa tên người và tên dòng sông,...

Trả lời:

a) Tên hai bạn trong lớp:

- Trần Bảo Trâm

- Đỗ Minh Khang

b) Tên một dòng sông (hoặc suối, kênh, rạch, hồ, núi,...) ở địa phương em:

- Tên con sông: sông Hồng, sông Hương, sông Cửu Long, sông Đồng Nai,...

- Tên hồ: hồ Ba Bể, hồ Hoàn Kiếm, hồ Xuân Hương,...

- Tên núi: núi Ngăm, núi Yên Tử, núi Hồng Lĩnh, núi Bà Đen,...


Câu 2

Đặt câu theo mẫu:

Ai (hoặc cái gì, con gì)

là gì ?

M: Môn học em yêu thích

là môn Tiếng Việt.

a) Giới thiệu trường em.

b) Giới thiệu một môn học em yêu thích.

c) Giới thiệu làng (xóm, bản, ấp, sóc, phố) của em.

Trả lời:

a) Giới thiệu trường em.

- Trường em là Trường Tiểu học Kim Đồng.

b) Giới thiệu một môn học em yêu thích.

- Môn học em yêu thích là môn Toán.

c) Giới thiệu làng (xóm, bản, ấp, sóc, phố) của em.

- Nơi em ở là phường 9, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài giải tiếp theo
Chính tả - Tuần 5 trang 20
Tập làm văn - Tuần 5 trang 21