Luyện từ và câu - Tuần 12 trang 54

Dùng mũi tên (->) nối các tiếng sau thành những từ có 2 tiếng. Viết kết quả vào dòng dưới:


Câu 1

Dùng mũi tên () nối các tiếng sau thành những từ có 2 tiếng. Viết kết quả vào dòng dưới:

yêu mến, mến yêu, .........................................

.....................................................................

Trả lời:

yêu mến, mến yêu, thương yêu, yêu thương, yêu quý, quý mến, kính mến, kính yêu, mến thương, thương mến.


Câu 2

Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để tạo thành câu hoàn chỉnh :

a) Cháu ...................... ông bà.

b) Con ....................... cha mẹ.

c) Em.......................... anh chị.

Gợi ý: Em có thể tham khảo từ chỉ tình cảm đã tìm được trong bài tập 1, tuy nhiên cần lựa chọn chính xác từ ngữ.

Trả lời:

a) Cháu kính mến ông bà.

b) Con kính yêu cha mẹ.

c) Em yêu thương anh chị.


Câu 3

Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau :

a) Chăn màn quần áo được xếp gọn gàng

b) Giường tủ bàn ghế được kê ngay ngắn.

c) Giày dép mũ nón được để đúng chỗ.

Gợi ý: Em đọc kĩ các câu, dùng dấu phẩy để ngăn cách các đồ vật.

Trả lời:

a) Chăn màn, quần áo được xếp gọn gàng.

b) Giường tủ, bàn ghế được kê ngay ngắn.

c) Giày dép, mũ nón được để đúng chỗ.

Bài giải tiếp theo
Chính tả - Tuần 12 trang 55
Tập làm văn - Tuần 12 trang 56