Luyện từ và câu -Tuần 10 trang 46

Viết lại những từ chỉ người thân (gia đình, họ hàng) trong câu chuyện Sáng kiến của bé Hà:


Câu 1

 Viết lại những từ chỉ người thân (gia đình, họ hàng) trong câu chuyện Sáng kiến của bé Hà.

Gợi ý: Em đọc câu chuyện Sáng kiến của bé Hà (SGK Tiếng Việt 3, tập 1, trang 78) và tìm những từ chỉ người thân (gia đình, họ hàng) của bé Hà.

Trả lời:

Những từ chỉ người thân (gia đình, họ hàng) trong câu chuyện Sáng kiến của bé Hà: bố, ông bà, mẹ, cô, chú, con, cháu.


Câu 2

Viết thêm các từ chỉ người thân mà em biết.

Trả lời:

Các từ chỉ người thân khác như: bác, dì, dượng, anh, chị, chú, thím, cậu, mợ,...


Câu 3

Viết vào mỗi cột trong bảng sau ba từ chỉ người thân mà em biết:

Họ nội

Họ ngoại

...................................

...................................

...................................

 ...................................

...................................

...................................

Trả lời:

Họ nội

Họ ngoại

ông nội, bà nội, bác, chú, cô, thím,...

ông ngoại, bà ngoại, cậu, dì, mợ, bác,...


Câu 4

Điền vào □ dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi:

     Nam nhờ chị viết thư thăm ông bà vì em vừa mới vào lớp 1, chưa biết viết □ Viết xong thư, chị hỏi :

- Em còn muốn nói thêm gì nữa không □

     Cậu bé đáp :

- Dạ có □ Chị viết hộ em vào cuối thư : “Xin lỗi ông bà vì chữ cháu xấu và nhiều lỗi chính tả".

Gợi ý: Em đọc kĩ các câu trước ô trống để xác định đó là câu kể hay câu hỏi để điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Trả lời:

     Nam nhờ chị viết thư thăm ông bà vì em vừa mới vào lớp một, chưa biết viết. Viết xong thư, chị hỏi :

- Em còn muốn nói thêm gì nữa không ?

     Cậu bé đáp :

- Dạ có. Chị viết hộ em vào cuối thư : “Xin lỗi ông bà vì chữ cháu xấu và nhiều lỗi chính tả”.

Bài giải tiếp theo
Chính tả - Tuần 10 trang 47
Tập làm văn - Tuần 10 trang 48