Bài 19: Đường giao thông

Giải Tự nhiên và Xã hội 2 SGK bài 19 trang 40, 41 Đường giao thông với bài soạn ngắn gọn nhất


Hoạt động 1

Đường bộ dành cho những phương tiện giao thông nào? Đường sắt dành cho những phương tiện giao thông nào?

Trả lời:

- Đường bộ là đường dành cho người đi bộ, xe ngựa, xe đạp, xe máy, ô tô,...

- Đường sắt dành cho tàu hỏa.


Hoạt động 2

Biển báo nói gì?

Trả lời:

- Biển 1: Biểu thị đây là đường dành riêng cho người đi bộ.

- Biển 2: Biểu thị đây là đường cấm người đi bộ.

- Biển 3: Biểu thị đây là phần đường giao nhau với đường sắt không có rào chắn.

- Biển 4: Biểu thị đây là đường dành cho xe thô sơ

- Biển 5: Biểu thị đây là đường cấm đi ngược chiều.

- Biển 6: Biểu thị đây là đường giao nhau có đèn tín hiệu.


Hoạt động 3

Đường thủy dành cho những phương tiện giao thông nào?


Trả lời:

Đường thủy dành cho thuyền, phà, ca nô, tàu thủy,...


Hoạt động 4

Đường hàng không dành cho những phương tiện giao thông nào?


Trả lời:

Đường hàng không dành cho máy bay.


Hoạt động 5

Kể tên các loại đường giao thông và phương tiện giao thông có ở địa phương. Tại sao chúng ta cần nhận biết một số biển báo trên đường giao thông?

Trả lời:

- Các loại đường giao thông và phương tiện giao thông có ở địa phương em:

+ Đường bộ: dành cho xe máy, ô tô, xe đạp, xe ba gác,... đi.

+ Đường sắt: dành cho tàu hỏa đi.

+ Đường thủy: dành cho ca nô, tàu, thuyền, bè di chuyển.

- Chúng ta cần nhận biết một số biển báo trên đường giao thông nhằm mục đích bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.


Lí thuyết

- Có 4 loại đường giao thông. Đó là đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường không. Trong đường thủy có đường sông và đường biển.

- Đường bộ là đường dành cho người đi bộ, xe ngựa, xe đạp, xe máy, ô tô,... Đường sắt dành cho tàu hỏa. Đường thủy dành cho thuyền, phà, ca nô, tàu thủy,... Đường hàng không dành cho máy bay.

Bài giải tiếp theo
Bài 20: An toàn khi đi các phương tiện giao thông
Bài 21: Cuộc sống xung quanh
Bài 22: Cuộc sống xung quanh (tiếp theo)
Bài 23: Ôn tập: Xã hội