Bài 16: Các thành viên trong nhà trường

Giải Tự nhiên và Xã hội 2 SGK bài 16 trang 34, 35 Các thành viên trong nhà trường với bài soạn ngắn gọn nhất


Hoạt động 1

Chỉ và nói về công việc của các thành viên trong nhà trường.


Trả lời:

- Bức tranh thứ nhất vẽ hình cô hiệu trưởng, cô là người quản lý, lãnh đạo nhà trường.

- Bức tranh thứ hai vẽ hình cô giáo đang dạy học. Cô là người truyền đạt kiến thức, trực tiếp dạy học.

- Bức tranh thứ ba vẽ bác bảo vệ, có nhiệm vụ trông coi, giữ gìn trường lớp, học sinh, bảo đảm an ninh và là người đánh trống của nhà trường.

- Bức tranh thứ tư vẽ cô y tá. Cô khám bệnh cho các bạn, chăm lo sức khoẻ cho tất cả học sinh.

- Bức tranh thứ năm vẽ bác lao công. Bác có nhiệm vụ quét dọn, làm cho trường học luôn sạch đẹp.

- Bức tranh thứ sáu cô giáo đang hướng dẫn học sinh tìm hiểu về sách trong thư viện.


Hoạt động 2

Hãy kể về công việc của các thành viên trong trường bạn.

Trả lời:

- Thầy cô hiệu trưởng, hiệu phó là những người lãnh đạo, quản lý nhà trường.

- Thầy, cô giáo dạy học sinh.

- Bác bảo vệ trông coi, giữ gìn trường lớp.

- Bác lao công quét dọn nhà trường và chăm sóc cây cối.

- Cô y tá khám bệnh cho các bạn, chăm lo sức khoẻ cho tất cả học sinh.


Lí thuyết

- Trong trường tiểu học gồm có các thành viên: thầy (cô) hiệu trưởng, hiệu phó, thầy, cô giáo, học sinh và cán bộ công nhân viên khác. Thầy cô hiệu trưởng, hiệu phó là những người lãnh đạo, quản lý nhà trường, thầy cô giáo dạy học sinh. Bác bảo vệ trông coi, giữ gìn trường lớp. Bác lao công quét dọn nhà trường và chăm sóc cây cối.

- Học sinh phải biết kính trọng và biết ơn tất cả các thành viên trong nhà trường, yêu quý và đoàn kết với các bạn trong trường.

Bài giải tiếp theo
Bài 17: Phòng tránh ngã khi ở trường
Bài 18: Thực hành: Giữ trường học sạch, đẹp
Bài 19: Đường giao thông
Bài 20: An toàn khi đi các phương tiện giao thông
Bài 21: Cuộc sống xung quanh
Bài 22: Cuộc sống xung quanh (tiếp theo)
Bài 23: Ôn tập: Xã hội