Bài 18: Thực hành: Giữ trường học sạch, đẹp

Giải Tự nhiên và Xã hội 2 SGK bài 18 trang 38, 39 Thực hành Giữ trường học sạch, đẹp với bài soạn ngắn gọn nhất


Hoạt động 1

Bạn đã làm gì cho trường mình sạch, đẹp?Trả lời:

- Quét rác, xách nước, tưới cây.

- Chăm sóc cây hoa, nhặt lá khô già, bắt sâu,...

- Tham gia vào các hoạt động làm vệ sinh trường lớp.

- Đại, tiểu tiện đúng nơi quy định.

- Vứt rác đúng nơi quy định.


Hoạt động 2

Làm vệ sinh trường lớp.

Em chủ động cùng bạn bè làm vệ sinh trường học.


Lí thuyết

- Để trường học sạch, đẹp mỗi học sinh phải luôn có ý thức giữ gìn trường như: Không viết, vẽ bẩn lên bàn, lên tường; không vứt rác, không khạc nhổ bừa bãi; không trèo cây, bẻ cành, hái vứt hoa, dẫm lên cây; đại, tiểu tiện đúng nơi quy định; tham gia vào các hoạt động làm vệ sinh trường lớp, tưới chăm sóc cây cối.

- Trường, lớp học sạch, đẹp sẽ giúp chúng ta khỏe mạnh và học tập tốt hơn.

Bài giải tiếp theo
Bài 19: Đường giao thông
Bài 20: An toàn khi đi các phương tiện giao thông
Bài 21: Cuộc sống xung quanh
Bài 22: Cuộc sống xung quanh (tiếp theo)
Bài 23: Ôn tập: Xã hội