Bài 30: Trời nắng, trời mưa

Giải Tự nhiên và Xã hội 1 SGK bài 30 trang 62,63 trời nắng, trời mưa với bài soạn ngắn gọn nhất


Hoạt động 1

Hoạt động quan sát và trả lời: Hình nào cho biết trời nắng? Hình nào cho biết trời mưa? Tại sao bạn biết?

 

Gợi ý: Em quan sát hai bức tranh xem chúng khác nhau ở điểm nào? Em nhìn thấy mây của hai bức tranh như thế nào? Bức tranh nào bầu trời có ánh nắng, xanh. Bức tranh nào bầu trời mịt mù hơn.

Trả lời

-  Bức tranh thứ 1 là ảnh trời nắng vì có hình ảnh ông mặt trời đang chiếu, có bầu trời xanh và ít mây.

-  Bức tranh thứ 2 là trời mưa, bầu trời âm u, mây đen, có những hạt mưa đang rơi.


Hoạt động 2

Hoạt động liên hệ thực tế và trả lời: Tại sao khi đi dưới trời nắng, bạn nhớ phải đội mũ, nón

Gợi ý: Quan sát bức tranh và liên hệ thực tế khi đi dưới trời nắng để tránh nắng tiếp xúc với người.

Trả lời

 Khi đi dưới trời nắng bạn nhớ đội mũ, nón vì ánh nắng chiếu vào người lâu sẽ là nhức đầu, sổ mũi.


Hoạt động 3

Hoạt động liên hệ thức tế và trả lời: Để không bị ướt, khi đi dưới trời mưa, bạn phải nhớ làm gì?

 

Gợi ý: quan sát bức tranh và liên hệ khi trời mưa để tránh bị ướt em cần làm gì?

Trả lời

  Để không bị ướt, khi đi dưới trời mưa, em cần dùng ô hoặc mặc áo mưa.


Hoạt động 4

Hoạt động trò chơi học tập: Trò chơi “ Trời nắng, trời mưa”

Các em cùng quan sát và chơi trò chơi “ Trời nắng, trời mưa”.


Kiến thức cần nhớ

Trời nắng bầu trời rất xanh, mặt trời sẽ chiếu ánh nắng rất nóng. Trời mưa thì bầu trời âm u, mây xám, đen và có những hạt mưa. Khi đi dưới trời nắng em cần đội mũ, nón, còn đi dưới trời mưa em cần dùng ô hoặc mặc áo mưa để bảo vệ sức khỏe.

Bài giải tiếp theo
Bài 31: Thực hành: quan sát bầu trời
Bài 32: Gió
Bài 33: Trời nóng, trời rét
Bài 34: Thời tiết
Bài 35: Ôn tập: Tự nhiên