Bài 25: Con cá

Giải Tự nhiên và Xã hội 1 SGK bài 25 trang 52, 53 con cá với bài soạn ngắn gọn nhất


Hoạt động 1

Hoạt động liên hệ thực tế và trả lời: Cá sống ở đâu?

 

Gợi ý: Quan sát bức tranh và liên hệ em từng nhìn thấy cá sống ở đâu?

Trả lời:

Cá sống ở dưới ao, hồ, sông.


Hoạt động 2

Hoạt động quan sát và trả lời: Hãy chỉ và nói các bộ phận của con cá.

 

Gợi ý: Quan sát bức tranh và chỉ những bộ phận của con cá. Em nhìn thấy bộ phận nào của con cá, nó thở bằng gì? Và bơi bằng gì nhỉ?

Trả lời:

Cá có những bộ phận: đầu, mình, đuôi, vây. Đầu của cá có mắt, miệng, mang, …. Vây của cá để cá bơi.


Hoạt động 3

Hoạt động liên hệ thực tế và trả lời: Hãy kể tên các loại cá mà bạn biết. Bạn thích ăn loại cá nào?

Gợi ý: Em biết các loại cá nào? Em thích ăn loại cá nào?

Trả lời:

-  Em biết các loại cá: cá chép, cá rô, cá chuối, cá trắm…

-  Em thích nhất là ăn cá chép.


Hoạt động 4

Hoạt động liên hệ thực tế và trả lời: Nói về lợi ích của việc ăn cá.

Gợi ý: Hàng ngày, em có được ăn cá không? Theo em, ăn cá có lợi ích gì?

Trả lời:

      Lợi ích của việc ăn cá là: Cá cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể. Ăn cá rất có ích cho sức khỏe, giúp chúng ta khỏe mạnh.


Hoạt động 5

Hoạt động vẽ con cá

Các em quan sát con cá xem chúng có những bộ phận nào và vẽ lại chúng. 


Kiến thức cần nhớ

Cá sống ở ao, sông, hồ,… Cá có những bộ phận là đầu, mình, đuôi, các vây. Cá bơi bằng mang, cá há miệng để cho nước chảy vào. Khi cá ngậm miệng, nước chảy qua các lá mang oxi tan trong nước được đưa vào máu cá. Cá có rất nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe. Khi ăn cá cần rất cẩn thận tránh mắc xương.

Bài giải tiếp theo
Bài 26: Con gà
Bài 27: Con mèo
Bài 28: Con muỗi
Bài 29: Nhận biết cây cối và con vật
Bài 30: Trời nắng, trời mưa
Bài 31: Thực hành: quan sát bầu trời
Bài 32: Gió
Bài 33: Trời nóng, trời rét
Bài 34: Thời tiết
Bài 35: Ôn tập: Tự nhiên