Câu C1 trang 289 SGK Vật lí 10 nâng cao

Hãy kể thêm


Hãy kể thêm các trường hợp làm biến đổi nội năng bằng thực hiện công

Giải:

Ví dụ về làm biến đổi nội năng

- Xoa hai bàn tay vào nhau đang nóng lên \( \Leftrightarrow \) nội năng tay đã biến đổi.

- Hơi nước trong nồi cơm đang sôi đẩy vung nồi cơm bật ra \( \Leftrightarrow \) nội năng hơi nước giảm xuống.

- Xe chạy, bánh xe nóng lên, nội năng bánh xe đã biến đổi.

Bài giải tiếp theo
Bài 1 trang 291 SGK Vật lí 10 nâng cao
Bài 2 trang 291 Vật lí 10 nâng cao
Bài 3 trang 291 SGK Vật lí 10 nâng cao

Video liên quan