Bài 1 trang 291 SGK Vật lí 10 nâng cao

Một người có khối lượng


Một người có khối lượng 60kg nhảy từ câu nhảy ở độ cao 5m xuống một bể bơi. Tính độ biến thiện nội năng của nước trong bể bơi. Bỏ qua các hao phí năng lượng thoát ra ngoài khối nước trong bể bơi.  Lấy g=10 m/s2.

Giải:

Người khối lượng m = 60 kg ở độ cao h=5 có thế năng đối với nước là:

Wt = mgh = 60.10.5 = 3000 (J)

Khí xuống đến nước, toàn bộ cơ năng này đã chuyển hóa thành nội năng của nước trong bể nên nội năng của nước tăng 1 lượng \(\Delta \)U = 3000 J.

Bài giải tiếp theo
Bài 2 trang 291 Vật lí 10 nâng cao
Bài 3 trang 291 SGK Vật lí 10 nâng cao

Video liên quan