Bài 3 trang 291 SGK Vật lí 10 nâng cao

Người ta cọ xát


Người ta cọ xát một miếng sắt dẹt khối lượng 100g trên một tấm gỗ. Sau một lát thì thấy miếng sắt nóng lên thêm \({12^0}C\). Hỏi người ta đã tốn một công là bao nhiêu để thắng ma sát, giả sử rằng 40% công đó được dùng để làm nóng miếng sắt? Cho biết nhiệt dung riêng của sắt là \(4,{19.10^3}\)J/kg.độ.

Giải

Nhiệt lượng sắt nhận được:

\(Q = mc\Delta t = 0,1.460.12 = 552\) (J)

Công tốn dể thắng lực ma sát:

\(A = {Q \over H} = {{552} \over {40\% }} = 1380\) (J)

Bài giải tiếp theo

Video liên quan