Các vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á nên được bắt đầu giải quyết từ đâu ? Vì sao ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 32 SGK Địa lí 11


Đề bài

Các vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á nên được bắt đầu giải quyết từ đâu? Vì sao?

Lời giải chi tiết

Các vấn đề : 

- Mâu thuẫn quyền lợi đất đai , dầu mỏ , nguồn nước 

- Đình kiến dân tộc , tôn giáo , văn hóa 

- Sự can hiệp vụ lợi của các thế lực bên ngoài 

Cần giải quyết ngay vấn đề đói nghèo và chính trị vì để cho người dân sống được ổn định , có nơi được an cư lập nghiệp.

loigiaihay.com

Bài giải tiếp theo
Bài 1 trang 33 SGK Địa lí 11
Bài 2 trang 33 SGK Địa lí 11

Bài học bổ sung
Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á

Video liên quan