Bài 4. Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển.


Những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển

Giải bài tập 1 trang 17 SGK Địa lí 11


Trình bày báo cáo

Giải bài tập bài 2 trang 18 SGK Địa lí 11


Bài học tiếp theo

Tiết 1. Một số vấn đề của châu Phi
Tiết 2. Một số vấn đề của Mĩ La Tinh
Tiết 3. Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á

Bài học bổ sung