Bài 3 trang 64 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 64 SGK Sinh học 7. Nhiều ao đào thả cá, trai không thả mà tự nhiên có, tại sao?


Đề bài

Nhiều ao đào thả cá, trai không thả mà tự nhiên có, tại sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Khi nuôi cá mà không thả trai, nhưng trong ao vẫn có trai là vì ấu trùng trai thường bám vào mang và da cá. Vào ao cá, ấu trùng trai phát triển bình thường.

Bài giải tiếp theo