Bài 19. Một số thân mềm khác


Lý thuyết một số ngành thân mềm

Ngành Thân mềm có số loài rất lớn (khoảng 70 nghìn loài) lại đa dạng và rất mong phú ờ vùng nhiệt đới. Chúng sống ờ biển, sông, suối, ao, hồ và nước lợ. Với số sống trên cạn. số nhỏ chuyển sang lối sống chui rúc, đục ruỗng các vỏ của tàu thuyền (con hà).


Bài 1 trang 67 SGK Sinh học 7

Giải bài 1 trang 67 SGK Sinh học 7. Em thường gặp ốc sên ở đâu? Khi bò ốc sên đế lại dấu vết trên lá như thế nào?


Tìm các đại diện thân mềm tương tự mà em gặp ở địa phương?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 66 SGK Sinh học 7.


Thảo luận và trả lời các câu hỏi sau: Ốc sên tự vệ bằng cách nào? Ý nghĩa sinh học của tập tính đào lỗ đẻ trứng của ốc sên?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 66 SGK Sinh học 7.


Thảo luận và trả lời các câu hỏi sau: Mực săn mồi như thế nào trong 2 cách: đuổi bắt mồi và dình mồi một chỗ (đợi mồi đến để bắt)...

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 67 SGK Sinh học 7.


Bài 2 trang 67 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 67 SGK Sinh học 7. Hãy nêu một số tập tính của mực.


Bài học tiếp theo

Bài 21. Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm
Bài 20. Thực hành: Quan sát một số thân mềm

Bài học bổ sung