Bài 2 trang 88 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Phải treo một vật có khối lượng bằng bao nhiêu vào lò xo có độ cứng k = 100 N/m để lò xo dãn ra được 10 cm ?


Phải treo một vật có khối lượng bằng bao nhiêu vào lò xo có độ cứng k = 100 N/m để lò xo dãn ra được 10 cm ?

Giải :

Ta có \(m = {{k\Delta l} \over g} = {{100.0,1} \over {9,8}} \approx 1,02\,(kg).\)

Bài giải tiếp theo
Bài 3 trang 88 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 4 trang 88 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Video liên quan