Bài 1 trang 88 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Trong thí nghiệm ở Hình 19.4, gọi độ cứng của lò xo là k, khối lượng vật nặng là m, gia tốc rơi tự do là g. Độ dãn của lò xo phụ thuộc vào những đại lượng nào ?


Trong thí nghiệm ở Hình 19.4, gọi độ cứng của lò xo là k, khối lượng vật nặng là m, gia tốc rơi tự do là g. Độ dãn của lò xo phụ thuộc vào những đại lượng nào ?

A. m, k.

B. k, g.

C . m, k, g.

D. m, g.

Giải :

Chọn C (Khi đạt cân bằng thì độ lớn :

\({F_{dh}} = P <  =  > k\Delta l = mg =  > \Delta l = {{mg} \over k}\)

Độ dãn lò xo phụ thuộc m, k, g).

Bài giải tiếp theo
Bài 2 trang 88 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 3 trang 88 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 4 trang 88 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Video liên quan