Tuần 33 - Cùng em học Toán 4


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 53, 54
Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 33 câu 1, 2, 3, 4 trang 53, 54 với lời giải chi tiết. Câu 1 : Tính : 7/4 x 5/8 = ... ; 10/9 : 3/4 = ... ; ...


Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 54, 55
Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 33 câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 54, 55 với lời giải chi tiết. Câu 7 : Một túi khoai lang cân nặng 2kg 400g, một cây bắp cải cân nặng 600g. Hỏi cả khoai lang và bắp cải cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến