Tuần 26. Những người quả cảm


Soạn bài: Thắng biển trang 76 SGK Tiếng Việt 4 tập 2
Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Thắng biển trang 76 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 2. Tìm các từ ngữ, hình ảnh nói lên sự đe dọa của cơn bão biển.


Chính tả: Thắng biển trang 77 SGK Tiếng Việt 4 tập 2
Giải câu 1, 2 Chính tả: Thắng biển trang 77 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 2. Điền vào chỗ trống. a) l hay n?


Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai là gì? trang 78 SGK Tiếng Việt 4 tập 2
Giải câu 1, 2, 3 Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai là gì? trang 78 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 3. Có lần, em cùng một số bạn trong lớp đến thăm bạn Hà bị ốm. Em giới thiệu với bố mẹ bạn Hà từng người trong nhóm.


Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 79 SGK Tiếng Việt 4 tập 2
Giải bài tập Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 79 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Đề bài: Kể lại một câu chuyện nói về lòng dũng cảm mà em đã nghe hay đã đọc.


Soạn bài: Ga-vrốt ngoài chiến lũy trang 80 SGK Tiếng Việt 4 tập 2
Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Ga-vrốt ngoài chiến lũy trang 80 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 2. Những chi tiết nào thể hiện lòng dũng cảm của Ga-vrốt?


Tập làm văn: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối trang 82 SGK Tiếng Việt 4 tập 2
Giải câu 1, 2, 3, 4 Tập làm văn: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối trang 82 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 4. Viết kết bài mở rộng cho một trong các đề tài dưới đây: a. Cây tre ở làng quê


Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm trang 83 SGK Tiếng Việt 4 tập 2
Giải câu 1, 2, 3, 4 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm trang 83 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1. Tìm từ cùng nghĩa và những từ trái nghĩa với từ dũng cảm


Tập làm văn: Luyện tập miêu tả cây cối trang 83 SGK Tiếng Việt 4 tập 2
Giải bài tập Tập làm văn: Luyện tập miêu tả cây cối trang 83 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Đề bài:Tả một cây có bóng mát hoặc cây ăn quả mà em yêu thích.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Từ khóa phổ biến