Tuần 15 - Anh em


Chính tả - Tuần 15 trang 65
Tìm và viết vào chỗ trống các từ:


Luyện từ và câu - Tuần 15 trang 65
Viết tiếp vào chỗ trống những từ chỉ đặc điểm của người và vật:


Chính tả - Tuần 15 trang 67
Viết vào chỗ trống từ có tiếng chứa vần ai hoặc ay:


Tập làm văn - Tuần 15 trang 68
Viết lời chúc mừng của em khi chị Liên được giải trong kì thi học sinh giỏi:


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến