Tuần 12 - Cùng em học Toán 5


Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 1 - trang 41 - Tuần 12 - Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 41 - Tiết 1. Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,… - Tuần 12 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 1


Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 1 - trang 42, 43 - Tuần 12 - Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 42, 43 - Tiết 2. Nhân một số thập phân với một số thập phân - Tuần 12 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 1


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến