Phần 1: Con người và sức khỏe


Bài 1: Sự sinh sản trang 5
Giải câu 1, 2, 3, 4 bài 1: Sự sinh sản trang 5, 6 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng với thông tin có trong các hình 1, 2, 3 trang 4, 5 SGK


Bài 2 - 3: Nam hay nữ? trang 7
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bài 2 - 3: Nam hay nữ? trang 7, 8, 9 VBT Khoa học 5. Câu 7: Nêu ví dụ cho thấy có sự thay đổi trong quan niệm xã hội về vai trò của nam và nữ


Bài 4: Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào? trang 10
Giải câu 1, 2, 3 Bài 4: Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào? trang 10, 11 VBT Khoa học 5. Câu 3: Chọn các thông tin cho trước trong khung để điền vào chỗ ... dưới mỗi hình cho phù hợp


Bài 5: Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khỏe? trang 11
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 Bài 5: Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khỏe? trang 11, 12 VBT Khoa học 5. Câu 5: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài 6: Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì trang 13
Giải câu 1, 2, 3 Bài 6: Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì trang 13, 14 VBT Khoa học 5. Câu 1: Nối khung chữ ở cột A với khung chữ ở cột B cho phù hợp


Bài 7: Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già trang 15
Giải câu 1, 2 Bài 7: Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già trang 15 VBT Khoa học 5. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài 8: Vệ sinh ở tuổi dậy thì trang 16
Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 8: Vệ sinh ở tuổi dậy thì trang 16, 17 VBT Khoa học 5. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài 9 - 10: Thực hành: Nói "Không!" Đối với các chất gây nghiện trang 18
Giải câu 1, 2 Bài 9 - 10: Thực hành: Nói "Không!" Đối với các chất gây nghiện trang 18, 19, 20 VBT Khoa học 5. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài 11: Dùng thuốc an toàn trang 21
Giải câu 1, 2, 3 Bài 11: Dùng thuốc an toàn trang 21, 22 VBT Khoa học 5. Câu 1:Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B cho phù hợp


Bài 12: Phòng bệnh sốt rét trang 23
Giải câu 1, 2, 3 Bài 12: Phòng bệnh sốt rét trang 23 VBT Khoa học 5. Câu 2: Viết câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau


Bài 13: Phòng bệnh sốt xuất huyết trang 24
Giải câu 1, 2, 3 Bài 13: Phòng bệnh sốt xuất huyết trang 24, 25 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài 14: Phòng bệnh viên não trang 26
Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 14: Phòng bệnh viên não trang 26, 27, 28 VBT Khoa học 5. Câu 3: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài 15: Phòng bệnh viên gan A trang 28
Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 15: Phòng bệnh viên gan A trang 28, 29, 30 VBT Khoa học 5. Câu 3: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài 16: Phòng tránh HIV/AIDS trang 31
Giải câu 1, 2, 3 Bài 16: Phòng tránh HIV/AIDS trang 31, 32 VBT Khoa học 5. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài 17: Thái độ đối với người nhiễm HIV/AIDS trang 33
Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 17: Thái độ đối với người nhiễm HIV/AIDS trang 33, 34, 35 VBT Khoa học 5. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài 18: Phòng tránh bị xâm hại trang 35
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 Bài 18: Phòng tránh bị xâm hại trang 35, 36, 37 VBT Khoa học 5. Câu 3: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài 19: Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ trang 37
Giải câu 1, 2, 3 Bài 19: Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ trang 37, 38 VBT Khoa học 5. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài 20 - 21: Ôn tập: Con người và sức khỏe trang 38
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 Bài 20 - 21: Ôn tập: Con người và sức khỏe trang 38, 39, 40, 41 VBT Khoa học 5. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa