Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo) - Ngữ văn 7 tập 1


Soạn bài Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo) - Ngữ văn 7 tập 1

Soạn bài Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo) trang 192 SGK Ngữ văn 7 tập 1. Câu 2. So sánh tình huống thể hiện tình yêu quê hương và cách thể hiện tình cảm đó qua hai bài thơ: Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh và Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê.


Soạn bài Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp) - Ngắn gọn nhất

Soạn Văn lớp 7 ngắn gọn tập 1 bài Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp). 3. So sánh “Đêm đỗ thuyền ở Phong Kiều” với bài “Rằm tháng giêng”:


Bài học tiếp theo

Ôn tập phần tiếng Việt (tiếp theo) - Ngữ văn 7 tập 1
Chương trình địa phương (phần tiếng Việt) - Ngữ văn 7 tập 1

Bài học bổ sung