Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực - Điều kiện cân bằng của chất điểm


Lý thuyết tổng hợp và phân tích lực - điều kiện cân bằng của chất điểm

Lực là đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật biến dạng


Bài 1 trang 58 SGK Vật lí 10

Giải bài 1 trang 58 SGK Vật lí 10. Phát biểu định nghĩa của lực


Bài 2 trang 58 SGK Vật lí 10

Giải bài 2 trang 58 SGK Vật lí 10. Tổng hợp lực là gì?


Bài 3 trang 58 SGK Vật lí 10

Giải bài 3 trang 58 SGK Vật lí 10. Hợp lực...


Bài 4 trang 58 SGK Vật lí 10

Giải bài 4 trang 58 SGK Vật lí 10. Phân tích lực là gì?


Bài 5 trang 58 SGK Vật lí 10

Giải bài 5 trang 58 SGK Vật lí 10. Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 9 N và 12 N.


Bài 6 trang 58 SGK Vật lí 10

Giải bài 6 trang 58 SGK Vật lí 10. Cho hai lực đồng quy có cùng độ lớn 10 N


Bài 7 trang 58 SGK Vật lí 10

Giải bài 7 trang 58 SGK Vật lí 10. Phân tích lực...


Bài 8 trang 58 SGK Vật lí 10

Giải bài 8 trang 58 SGK Vật lí 10. Một vật có trọng lượng


Bài 9 trang 58 SGK Vật lí 10

Giải bài 9 trang 58 SGK Vật lí 10. Em hãy đứng vào giữa hai chiếc bàn đặt gần nhau


Câu C1 trang 54 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 54 SGK Vật lý 10


Câu C2 trang 54 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 54 SGK Vật lý 10


Câu C3 trang 55 SGK Vật lý 10

Giải Câu C3 trang 55 SGK Vật lý 10


Câu C4 trang 56 SGK Vật lý 10

Giải Câu C4 trang 56 SGK Vật lý 10


Bài học tiếp theo

Bài 10. Ba định luật Niutơn
Bài 11. Lực hấp dẫn - Định luật vạn vật hấp dẫn
Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo - Định luật Húc
Bài 13. Lực ma sát
Bài 14. Lực hướng tâm
Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang
Bài 16. Thực hành: Xác định hệ số ma sát
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Vật lí 10
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Vật lí 10

Bài học bổ sung