Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo - Định luật Húc


Lý thuyết lực đàn hồi của lò xo - định luật Húc

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT


Bài 1 trang 74 SGK Vật lí 10

Giải bài 1 trang 74 SGK Vật lí 10. Nêu những đặc điểm (về phương, chiều, điểm đặt)


Bài 2 trang 74 SGK Vật lí 10

Giải bài 2 trang 74 SGK Vật lí 10. Phát biểu định luật Húc.


Bài 3 trang 74 SGK Vật lí 10

Giải bài 3 trang 74 SGK Vật lí 10. Phải treo một vật có trọng lượng bằng bao nhiêu..


Bài 4 trang 74 SGK Vật lí 10

Giải bài 4 trang 74 SGK Vật lí 10. Một lò xo có chiều dài tự nhiên bằng 15 cm.


Bài 5 trang 74 SGK Vật lí 10

Giải bài 5 trang 74 SGK Vật lí 10. Một lò xo có chiều dài tự nhiên 30cm


Bài 6 trang 74 SGK Vật lí 10

Giải bài 6 trang 74 SGK Vật lí 10. Treo một vật có trọng lượng 2N vào một cái lò xo,


Câu C1 trang 71 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 71 SGK Vật lý 10


Câu C2 trang 72 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 72 SGK Vật lý 10


Câu C3 trang 72 SGK Vật lý 10

Giải Câu C3 trang 72 SGK Vật lý 10


Bài học tiếp theo

Bài 13. Lực ma sát
Bài 14. Lực hướng tâm
Bài 15. Bài toán về chuyển động ném ngang
Bài 16. Thực hành: Xác định hệ số ma sát
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Vật lí 10
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Vật lí 10

Bài học bổ sung