Bài 44: Hiđro sunfua


Bài 1 trang 176 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Cho phản ứng hóa học:


Bài 2 trang 176 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Bạc tiếp xúc với không khí có H2S bị biến đổi thành Ag2S màu đen :


Bài 3 trang 177 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Dẫn khí H2S vào dung dịch KMnO4 và H2SO4, nhận thấy màu tím của dung dịch chuyển sang không màu và có vẩn đục màu vàng. Hãy :


Bài 4 trang 177 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Có bốn dung dịch loãng của các muối NaCl, KNO3, Pb(NO3)2¬, CuSO4. Hãy cho biết có hiện tượng gì xảy ra và giải thích khi cho :


Bài 5 trang 177 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Cho hỗn hợp FeS và Fe tác dụng với dung dịch HCl (dư), thu được 2,464 lít hỗn hợp khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Dẫn hỗn hợp khí này đi qua dung dịch Pb(NO3)2¬ (dư), sinh ra 23,9 g kết tủa màu đen.


Bài học tiếp theo

Bài 45 : Hợp chất có oxi của lưu huỳnh
Bài 46: Luyện tập chương 6

Bài học bổ sung