Bài 4. Đo thể tích vật rắn không thấm nước


Lý thuyết đo thể tích vật rắn không thấm nước

Để đo thể tích vật rắn không thấm nước và chìm trong nước, có thể dùng bình chia độ, bình tràn.


Bài C1 trang 15 SGK Vật lí 6

Giải bài C1 trang 15 SGK Vật lí 6. Quan sát hình 4.2 và mô tả cách đo thể tích của hòn đá bằng bình chia độ


Bài C2 trang 15 SGK Vật lí 6

Giải bài C2 trang 15 SGK Vật lí 6. Nếu hòn đá to không bỏ lọt bình chia độ thì


Bài C3 trang 16 SGK Vật lí 6

Giải bài C3 trang 16 SGK Vật lí 6. Chọn từ thích hợp trong


Bài C4 trang 17 SGK Vật lí 6

Giải bài C4 trang 17 SGK Vật lí 6. Nếu dùng ca thay cho bình tràn và bát to thay


Bài C5 trang 17 SGK Vật lí 6

Giải bài C5 trang 17 SGK Vật lí 6. Hãy tự làm một bình chia độ:


Bài C6 trang 17 SGK Vật lí 6

Giải bài C6 trang 17 SGK Vật lí 6. Hãy tìm hai vật nào đó và đo thể


Bài học tiếp theo

Bài 5. Khối lượng. Đo khối lượng
Bài 6. Lực. Hai lực cân bằng
Bài 7. Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực
Bài 8. Trọng lực. Đơn vị lực
Bài 13. Máy cơ đơn giản
Bài 14. Mặt phẳng nghiêng
Bài 15. Đòn bẩy
Bài 16. Ròng rọc
Bài 17. Tổng kết chương I: Cơ học
Bài 12. Thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi

Bài học bổ sung