Bài 6. Lực. Hai lực cân bằng


Lý thuyết lực - hai lực cân bằng

Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là lực.


Bài C1 trang 21 SGK Vật lí 6

Giải bài C1 trang 21 SGK Vật lí 6. Bố trí thí nghiệm như hình 6.1


Bài C2 trang 21 SGK Vật lí 6

Giải bài C2 trang 21 SGK Vật lí 6. Bố trí thí nghiệm như ở hình 6.2


Bài C3 trang 21 SGK Vật lí 6

Giải bài C3 trang 21 SGK Vật lí 6. Đưa từ từ một cực của một thanh nam châm lại gần một quả nặng bằng sắt


Bài C4 trang 22 SGK Vật lí 6

Giải bài C4 trang 22 SGK Vật lí 6. Dùng từ thích hợp trong khung để điền


Bài C5 trang 22 SGK Vật lí 6

Giải bài C5 trang 22 SGK Vật lí 6. Hãy xác định phương và


Bài C6 trang 22 SGK Vật lí 6

Giải bài C6 trang 22 SGK Vật lí 6. Quan sát hình 6.4


Bài C7 trang 22 SGK Vật lí 6

Giải bài C7 trang 22 SGK Vật lí 6. Nêu nhận xét về phương


Bài C8 trang 23 SGK Vật lí 6

Giải bài C8 trang 23 SGK Vật lí 6. Dùng các từ thích hợp trong


Bài C9 trang 23 SGK Vật lí 6

Giải bài C9 trang 23 SGK Vật lí 6. Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau:


Bài C10 trang 23 SGK Vật lí 6

Giải bài C10 trang 23 SGK Vật lí 6. Tìm một thí dụ về hai lực cân bằng.


Bài học tiếp theo

Bài 7. Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực
Bài 8. Trọng lực. Đơn vị lực
Bài 13. Máy cơ đơn giản
Bài 14. Mặt phẳng nghiêng
Bài 15. Đòn bẩy
Bài 16. Ròng rọc
Bài 17. Tổng kết chương I: Cơ học
Bài 12. Thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Vật lí 6
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Vật lí 6

Bài học bổ sung