Tổng hợp phần mềm sử dụng trong SGK Luyện tập Tin học - Quyển 3, 4, 5

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 15 Tháng năm, 2020

Kiran’s Typing Tutor, Tux Paint, Tux Typing, The Monkey Eyes............ là những phần mềm được sử dụng trong SGK Luyện tập Tin học - Quyển 3, 4, 5. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Phần mềm sử dụng trong SGK Luyện tập Tin học - Quyển 3, 4, 5

STT

CHƯƠNG TRÌNH

1.

Luyện tập sử dụng chuột

2.

Kiran’s Typing Tutor

3.

Trò chơi Blocks

4.

Tập vẽ với phần mềm Tux Paint

5.

Luyện gõ bàn phím với phần mềm Tux Typing

6.

Luyện Toán với phần mềm Tux of Math Command

7.

Cùng luyện toán với phần mềm 2+2

8.

Tập vẽ với phần mềm Crayola Art

9.

Chỉnh sửa ảnh với phần mềm Fotor

10.

Luyện khả năng quan sát với phần mềm The Monkey Eyes

11.

Chơi cờ vua cùng phần mềm Real Chess3D

12.

Stellarium

13.

Xmind

14.

Window Movie Maker 2.6

15.

Sudoku

16.

MuseScore

17.

Gấu chơi Piano

18.

Photo Story

15 Tháng năm, 2020

Tài liệu mới nhất