Lời dẫn chương trình Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức 2020-2021

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 26 Tháng chín, 2020
Tải về Bản in

Để tổ chức chương trình Hội nghị Cán bộ công chức năm học 2020 - 2021 thành công rực rỡ, Tìm Đáp Án đã sưu tầm và biên soạn xin gửi đến các cơ quan, đoàn thể, tổ chức,... lời dẫn chương trình Hội nghị Cán bộ công chức rõ ràng, hay nhất.

1. Chương trình Hội nghị Cán bộ công chức năm học 2020 - 2021

I. Chào cờ

Đã đến giờ làm việc, thay mặt Ban tổ chức tôi xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu và toàn thể cán bộ, công chức nhà trường đứng dậy làm lễ chào cờ.

Nghiêm chào cờ chào!

 • Quốc ca

Xin kính mời các quý vị đại biểu va các đồng chí ngồi xuống.

1. Tuyên bố lý do: (Đ/c: Kiên)

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa các đồng chí!

Hòa trong niềm vui hân hoan của năm học mới, năm học có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, năm học với chủ đề "Đổi mới căn bản – toàn diện giáo dục và đào tạo", toàn ngành giáo dục tiếp tục thực hiện 3 cuộc vận động lớn và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

Để nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường đòi hỏi nhà giáo phải không ngừng học tập, tự học, tự rèn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức tác phong sư phạm. Thực sự mỗi người thầy là một tấm gương về đạo đức, để học sinh noi theo.

Hôm nay, được sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Lục Nam, trường Tiểu học Bình Sơn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm học 20.. - 20.. nhằm đánh giá quá trình hoạt động của toàn trường trong năm học qua đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học mới.

2. Giới thiệu đại biểu: (Đ/c Kiên)

Thay mặt tập thể cán bộ công chức trường Tiểu học Bình Sơn xin nhiệt liệt chào đón quý vị đại biểu về dự Hội nghị cán bộ công chức của trường năm học 20... - 20...

Vinh dự cho phép tôi được trân trọng giới thiệu:

Đ/c:..................................................................................................................................................

Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào đón!

Đ/c: .......................................................................................................................................................

Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào đón!

Đ/c:..................................................................................................................................................

Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào đón!

Cùng 41 cán bộ công nhân viên chức của trường có mặt đông đủ. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp!

3. Thông qua dự kiến chủ tịch đoàn và thư ký hội nghị: ( Đ/c Kiên)

Kính thưa các đồng chí!

Hội nghị trù bị ngày 16 tháng 9 năm 2017 đã thống nhất đề cử:

 • Đoàn Chủ tịch gồm:

Đồng chí: Vũ Văn Bằng – Q. Hiệu trưởng

Đồng chí: Trần Văn Du – Phó Hiệu trưởng

Đồng chí: Nguyễn Trung Kiên - Giáo viên

(Xin ý kiến hội nghị bằng biểu quyết - giơ tay)

 • Thư ký hội nghị:

Đồng chí Hoàng thị Nhật - Giáo viên

Đồng chí Vũ Thị Hương - Giáo viên

(Xin ý kiến hội nghị bằng biểu quyết - giơ tay)

Xin mời các đồng chí đã được hội nghị tín nhiệm bầu vào Đoàn chủ tịch và Thư ký lên điều hành hội nghị.

4. Thông qua chương trình Hội nghị

 • Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCC năm học 20... - 20... và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm học 20... - 20....
 • Báo cáo của Chủ tịch công đoàn về tổng hợp ý kiến của đoàn viên, lao động trong đơn vị.
 • Báo cáo kế hoạch thu – chi tài chính của năm học 20... - 20... và năm học 20... - 20....
 • Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 20... - 20.... kế hoạch năm học 20... - 20....
 • Giải lao.
 • Thảo luận xây dựng báo cáo.
 • Hiệu trưởng trả lời ý kiến của Cán bộ công chức - viên chức (CBCC- VC).
 • Thông qua một số nội quy, quy định nội bộ của trường.
 • Tuyên dương khen thưởng giáo viên, HS năm học 20... - 20....
 • Ý kiến của đại biểu.
 • Thông qua các chỉ tiêu và biểu quyết chỉ tiêu thi đua năm học.
 • Thông qua nghị quyết Hội nghị.
 • Bế mạc.

II. Đoàn chủ tịch điều hành (Nội dung)

Đ/c ......Kiên...........:

1. Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCC năm học 20... - 20... và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm học 20...–20...

Kính thưa các vị đại biểu! Kính thưa các đồng chí!

Để chúng ta cùng nhìn lại những thành quả của mình đã đạt được trong năm học trước, một chặng đường phấn đấu, đã đạt được. Đòng thời nhìn nhận những mặt còn tồn tại cần khắc phục thêm trong năm 20... - 20.... tôi xin trân trọng mời thầy Vũ Văn Bằng – Q. Hiệu trưởng nhà trường lên Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCC năm học 20...-20... và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm học 20...-20....

Xin kính mời đồng chí!

2. Báo cáo của Chủ tịch công đoàn về tổng hợp ý kiến của đoàn viên, lao động trong đơn vị

Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Chí Vân - Chủ tịch công đoàn nhà trường lên Báo cáo về tổng hợp ý kiến của đoàn viên, lao động trong đơn vị.

Xin kính mời đồng chí!

3. Báo cáo kế hoạch thu - chi tài chính của năm học 20... - 20... và năm học 20... - 20...

Thiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Thị Thúy Vân kế toán nhà trường lên Báo cáo kế hoạch thu - chi tài chính của năm học 20...- 20... và năm học 20...-20....

Xin kính mời đồng chí!

4. Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân nửa nhiệm kỳ 20... - 20... và kế hoạch năm học 2018-2019

Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn thị Nga đại diện cho ban thanh tra nhân dân lên đọc Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân nửa nhiệm kỳ 20... - 20... và kế hoạch năm học 20...-20....

Xin trân trọng kính mời đồng chí!

5. Giải lao

6. Thảo luận xây dựng báo cáo

Vừa qua toàn thể hội nghị đã được nghe các báo cáo của nhà trường, công đoàn, kế toán, thanh tra nhân dân. Để các bản báo cáo trên được đầy đủ và hoàn thiện hơn. Bây giờ hội nghị xin ý kiến đóng góp của các vị đại biểu và các đồng chí trong hội nghị.

7. Hiệu trưởng trả lời ý kiến của CBCC - VC

Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Văn Bằng - Q. Hiệu trưởng nhà trường lên trả lời ý kiến của các đồng chí.

Xin trân trọng kính mời đồng chí!

8. Thông qua một số nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị

Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Văn Bằng - Q. Hiệu trưởng nhà trường lên Thông qua một số nội quy, quy định nội bộ của trường.

Xin trân trọng kính mời đồng chí!

9. Đọc danh sách Tuyên dương khen thưởng Giáo viên, học sinh năm học 20... - 20...

Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Chí Vân chủ tịch công đoàn nhà trường lên đọc danh sách Tuyên dương khen thưởng giáo viên, học sinh năm học 2017-2018.

Xin trân trọng kính mời đồng chí!

10. Thông qua các tiêu chí và biểu quyết chỉ tiêu thi đua năm học 20... - 20...

Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Chí Vân chủ tịch công đoàn nhà trường lên Thông qua các chỉ tiêu và biểu quyết chỉ tiêu thi đua năm học 20...-20.....

Xin trân trọng kính mời đồng chí!

11. Ý kiến phát biểu của đại biểu

Về dự với hội nghị tôi xin trân trọng giới thiệu với toàn thể hội nghị đồng chí:................................ lên phát biểu ý kiến.

Xin trân trọng kính mời đồng chí!

12. Thông qua nghị quyết Hội nghị

Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Hoàng Thị Nhật thay mặt đoàn thư ký lên Thông qua nghị quyết Hội nghị.

Xin trân trọng kính mời đồng chí!

Nếu hội nghị nhất trí với nghị quyết Hội nghị vừa được thông qua thì xin cho ý kiến biểu quyết bằng dơ tay. 100% nhất trí. Như vậy từ hôm nay chúng ta sẽ thực hiện theo đúng nghị quyết.

13. Bế mạc

Sau những giờ làm việc khẩn trương và nghiêm túc, chúng ta đã nghe các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của năm học trước, đã thấy được những mặt mạnh và tồn tại cần phải khắc phục. Đồng thời đi đến thống nhất đề ra phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm học 20... - 20....

Để đạt được những thành tích chúng ta cùng nhau thi đua xây dựng, đẩy mạnh mọi hoạt động, xây dựng phong trào thu đua hai tốt xuyên suốt năm học, xây dựng mối đoàn kết nhất trí cao. Hoàn thành công tác giáo dục mà Đảng và nhà nước giao phó. Thay mặt Đoàn chủ tịch Hội nghị tôi xin tuyên bố bế mạc hội nghị.

Chúc các đồng chí đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các đồng chí cán bộ công nhân viên chức sức khỏe, đoàn kết, thu đua và dành nhiều thắng lợi trong năm học mới.

Xin trân trọng kính mời các vị đại biểu cùng toàn thể hội nghị ở lại ăn bữa cơm thân mật đầu năm học cùng với nhà trường tại văn phòng nhà trường.

2. Dẫn chương trình hội nghị cán bộ công chức trường mầm non

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2020-2021

Đã đến giờ làm việc, xin mời các đồng chí ổn định để Hội nghị được bắt đầu (Mỵ)

Mở đầu chương trình làm việc là các tiết mục văn nghệ của đoàn thanh niên chào mừng hội nghị. Xin mời đ/c Lan Anh lên điều hành chương trình văn nghệ (chương trình văn nghệ)

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Mỵ)

Kính thưa: Các quý vị đại biểu! Thưa toàn thể các đồng chí cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Căn cứ công văn số .............., ngày ................... của phòng giáo dục và đào tạo. Về việc tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2020-2021.

Thực hiện nhiệm vụ năm học ..............., hôm nay trường mầm non ............ tổ chức HNCBCC, VC năm học ............... nhằm đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhà trường năm học .................., Điểm lại những thành công và tìm ra nguyên nhân hạn chế để xây dựng giải pháp, kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học ............. phù hợp với sự chỉ đạo của ngành và yêu cầu cụ thể của nhà trường.

Quy định rõ trách nhiệm của mỗi tổ chức cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học, tạo điều kiện tốt nhất để mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên phát huy hết khả năng và trách nhiệm của mình, xây dựng các hoạt động của nhà trường đạt hiệu quả, xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết, thống nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học ..................

Đến dự hội nghị tôi xin trân trọng giới thiệu:

Về phía PGD có Đ.c: ……………………………………………

………………………………………..……………………..........

Đề nghị chúng ta nhiệt liệt đón chào.

Về phía nhà trường có Đ.c: .....................- BTCB - HT nhà trường. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt đón chào.

Về dự hội nghị còn có các đồng chí trong ban giám hiệu cùng toàn thể CB giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng!

* Mời đoàn chủ tịch lên làm việc

Kính thưa các vị ĐB, thưa toàn thể các đồng chí cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường.

Tại phiên họp trù bị ................. Hội nghị đã giới thiệu đoàn chủ tịch gồm 3 đ/c có tên sau:

1. Đ/c: .......................... - BTCB - HT nhà trường.

2. Đ/c: ..........................- Chủ tịch công đoàn

3. Đ/c: ......................... - CBVC trong nhà trường

Sau đây xin kính mời đoàn chủ tịch lên điều hành hội nghị.

2. Đoàn chủ tịch lên điều hành hội nghị, cử thư ký của hội nghị và thông qua nội dung chương trình hội nghị

Hải: Được sự tín nhiệm của hội nghị giới thiệu chúng tôi vào đoàn chủ tịch điều hành hội nghị. Sau đây chúng tôi xin cử đồng chí .......................làm thư ký để ghi lại diễn biến của hội nghị:

Xin mời đồng chí lên vị trí làm việc.

Lan Anh: Thay mặt đoàn chủ tịch tôi xin thông qua chương trình làm việc của hội nghị CBCC,VC năm học ............................

(Lan Anh - Có văn bản riêng)

3. Báo cáo kiểm điểm thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước; phương hướng nhiệm vụ năm học...........................

Mỵ: Tiếp theo chương trình xin kính mời đ/c ........................... thay mặt đoàn chủ tịch lên thông qua báo cáo kiểm điểm thực hiện các nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và Báo cáo thực hiện nghị quyết HNCBCC,VC năm học ................, phương hướng nhiệm vụ năm học .........................

Xin kính mời đ/c.

(Hà- Có VB riêng)

4. Hiệu trưởng thông qua báo cáo kết quả thực hiện dân chủ trong nhà trường và Báo cáo kiểm điểm của người đứng đầu nhà trường.

Mỵ: Sau đây xin kính mời đ/c: ....................... - Hiệu trưởng nhà trường thông qua thông qua báo cáo kết quả thực hiện dân chủ trong nhà trường và Báo cáo kiểm điểm của người đứng đầu nhà trường. Xin kính mời đồng chí.

Hải (Có báo cáo riêng)

5. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học ................... và dự kiến nội dung phong trào thi đua năm học ..................; Dự thảo giao ước thi đua năm học.................

Mỵ: Tiếp theo chương trình xin mời đ/c: ................... - Thông qua phiếu tiêu chí xếp loại thi đua hàng tháng, năm; phiếu tiêu chí; thang điểm đánh giá phân loại công chức, viên chức năm học ..............................

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học .................... và dự kiến nội dung phong trào thi đua năm học .....................

- Quy chế thăm hỏi của Công đoàn trường;

Xin mời đồng chí!

Lan Anh (có báo cáo riêng)

6. HN Thảo luận

* Hải: Vừa rồi các đ/c đã được nghe dự thảo báo cáo kiểm điểm thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước; Báo cáo thực hiện nghị quyết HNCBCC,VC năm học ...................., phương hướng nhiệm vụ năm học .................; kết quả thực hiện dân chủ trong nhà trường…, sau đây xin mời các đồng chí trong hội nghị phát biểu ý kiến đóng góp vào các báo cáo trên về các hoạt động của nhà trường.

Xin mời các đồng chí thảo luận (CB, GV, NV)

7. Hải: trả lời các ý kiến

* Hải: Xin hỏi hội nghị còn ai có ý kiến nào khác không?

(Nếu các đồng chí còn ý kiến có thể gửi bằng văn bản cho thư ký tổng hợp bổ sung sau)

8. Mỵ: Hội nghị giải lao:

Tùy vào thời gian nếu cho phép thì nghỉ, nếu ko sẽ xin phép hội nghị làm việc liên tục.

9. Mỵ: Tiếp theo chương trình xin mời đ/c: .- kế toán nhà tr..................ường thông qua quy chế chi tiêu nội bộ

Dung đọc (có báo cáo riêng)

11. Mỵ. Tiếp theo xin mời đ/c: ..................... đại diện ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân năm học ................, kế hoạch hoạt động của ban thanh tra nhân dân năm học ..............

Hạnh (có báo cáo riêng)

12. Khen thưởng:

Mỵ: Tiếp theo chương trình xin mời đồng chí .......................-CTCĐ lên thông qua quyết định khen thưởng

*Lan Anh: Sau đây xin trân trọng kính mời:

Đ/c………………………………………………………………. lên trao thưởng cho tập thể nhà trường. Xin mời đ/c ....................... thay mặt nhà trường lên nhận thưởng.

Tiếp theo xin trân trọng kính mời đ/c .................-BTCB-HT nhà trường lên trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học .. Xin kí.............nh mới các đ/c có tên sau lên nhận thưởng:

1. Đ/c ………………………

2. Đ/c ………………………

3. Đ/c ………………………

13. Mỵ: Tiếp theo xin mời đồng chí .....................- CTCĐ lên thông qua bản ký kết giao ước thi đua giữa người nhà trường với tổ chức công đoàn.

14. Lan Anh: Tiếp theo xin mời đồng chí . thư ký hội nghị....................... lên thông qua dự thảo nghị quyết của hội nghị

(Đ/c Nga- có nghị quyết riêng)

Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc và tập trung cao. Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức trường mầm non ........................... đã thành công rực rỡ.

15. Mỵ: Xin kính mời đồng chí ........................lên tổng kết hội nghị

(Hải - có VB riêng)

3. Lời dẫn chương trình hội nghị cán bộ viên chức

KỊCH BẢN HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC NĂM HỌC: 20… - 20…

I. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu: ( Ngân)

Kính thưa Đ/C ……………… - BTCB

Kính thưa toàn thể các đ/c

Căn cứ công văn số ……….. hướng dẫn triển khai nhiệm vụ công đoàn năm học ………… ngày … tháng … năm ….. của Công đoàn giáo dục …….;

Thực hiện nhiệm vụ năm học …………. của trường mầm non …………

Được sự chỉ đạo của chi bộ trường MN. Hôm nay BGH và BCH Công trường MN TH Tổ chức nghị viên chức năm học ………… nhằm kiểm điểm Nghị quyết hội nghị viên chức ………….. Xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm ……………….

Về dự Hội nghị, thay mặt BTC tôi xin trân trọng giới thiệu: Đồng chí ………………. – Bí thư chi bộ

Cùng toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên trong hội đồng sư phạm trường MNTH

Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.

II. Bầu Đoàn Chủ tịch và thư ký Đại hội (Ngân)

Kính thưa Hội nghị

Để Hội nghị thành công, Hội nghị bầu Đoàn chủ tịch để điều hành Hội nghị.

Kính thưa Hội nghị, căn cứ thực tế nhà trường và hướng dẫn của cấp trên, Đoàn chủ tịch Hội nghị CBCC được cử với số lượng là 3 người. Ban tổ chức xin ý kiến Hội nghị về số lượng.

Đại biểu nào đồng ý số lượng đoàn Chủ tịch Đại hội là 3 người đề nghị cho biểu quyết.Đại biểu nào không đồng ý hoặc cố ý kiên khác xin cho biểu quyết.

Như vậy Hội nghị đã nhất trí Đoàn chủ tịch hội nghị là 3 người. Đề nghị Hội nghị tiếp tục giới thiệu các thành viên Đoàn chủ tịch. Hoặc cho phép BTC dự kiến danh sách đoàn CT

Nếu các đại biểu nhất trí BTC kiến danh sách đoàn chủ tịch xin cho biểu quyết

( Xin cảm ơn các đ/c)

Kính thưa Hội nghị, Ban tổ chức dự kiến các đại biểu tham gia Đoàn Chủ tịch

BTC dự kiến các đại biểu sau tham gia Đoàn chủ tịch:

1/ Đc ………………… - BTCB - HT

2/ Đc …………………. – PHT - CTCĐ

3/ Đc …………………. – Bí thư chi đoàn – Tổ phó chuyên môn

BTC xin ý kiến Hội nghị.

Đại biểu nào đồng ý danh sách Đoàn Chủ hội nghị đề nghị cho biểu quyết.

Đại biểu nào không đồng ý cho biểu quyết - Đại biểu nào có ý kiến khác không,

Đề nghị Hội nghị nhiệt liệt hoan nghênh sự nhất trí cao của các đại biểu.

Sau đây tôi xin trân trọng kính mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành Hội nghị.

Đoàn Chủ tịch làm việc

Kính thưa Hội nghị

Để ghi chép các diễn biến tại Hội nghị và giúp Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị thành công, Đoàn chủ tịch Hội nghị xin giới thiệu 2 đ/c có tên sau:

+ …………………

+ ………………… - làm thư ký Hội nghị.

Đoàn chủ tịch xin Hội nghị cho ý kiến bằng biểu quyết

Đại biểu nào có ý kiến khác không ( Không có)

Xin cảm ơn các đ/c.

Xin mời đoàn thư ký lên vị trí làm việc

III. Tiến hành Hội nghị

Ngân

1. Thông qua chương trình làm việc của hội nghị

2. Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời Đ/c …………….. - BTCB – HT lên báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học ……………. và phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện của năm học …………. Báo cáo việc thu chi, quản lý và sử dụng ngân sách, các loại quỹ phúc lợi

3. (Quỳnh)Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c ……………………… – PHT - Chủ tich công đoàn báo cáo tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cán bộ giáo viên, nhân viên để Hiệu trưởng trả lời trước Hội nghị.

- Thông qua Quy chế phối kết hợp giữa BGH và công đoàn nhà trường. Thông qua Quy chế Thi đua khen thưởng, Quy chế thu chi tài chính công đoàn

4. Ngân Sau đây xin kính mời đ/c ……………..- Trưởng ban TTND lên Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học ……………………..

5. Quỳnh Tiếp theo chương trình xin kính mời đ/c ……………… - Chủ tịch công đoàn báo cáo về phong trào thi đua, kết quả thi đua năm học .…………….. và phát động thi đua năm học …………………...

6. Tổ chức thảo luận đóng góp ý kiến cho các báo cáo trên. (Đ/c Hiệu trưởng chủ trì phần thảo luận)

7. Thông qua nghị quyết Hội nghị ( gồm các chỉ tiêu thi đua)- (Quỳnh)

Đoàn chủ tịch xin giới thiệu và kính mời đc ………………… thay mặt Tổ thư ký Hội nghị lên thông qua Dự thảo Nghị quyết Hội nghị viên chức năm học ………………..

Kính thưa Đại hội

Hội nghị đã nghe toàn văn Dự thảo Nghị quyết Hội nghị. Đoàn chủ tịch xin ý kiến Hội nghị.

Đại biểu nào đồng ý với những chỉ tiêu chính năm học …………….. và Dự thảo Nghị quyết Hội nghị đề nghị cho biểu quyết.

Đại biểu nào có ý khác không (Không có) Xin cảm ơn các đ/c

8. Tổ chức ký cam kết thi đua. ( Ngân)

Kính thưa toàn thể các đ/c sau đây xin mời toàn thể các đ/c sẽ đăng ký thi đua năm học ………………. và ký cam kết thực hiện các cuộc vận động

7. Bế mạc Đại hội ( Ngân)

Kính thưa Đại hội

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và chất lượng cao. Hội nghị CBCC trường MNTH năm học …………….. đã thành công rực rỡ. Thay mặt Ban tổ chức Hội nghị chúng tôi xin chân thành cám ơn toàn thể các đ/c CBGV và NV đã đến dự, chỉ đạo và đóng góp ý kiến giúp Hội nghị thành công tốt đẹp. Xin kính chúc toàn thể các đ/c sức khỏe hạnh phúc và thành công!

26 Tháng chín, 2020

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Tài liệu mới nhất