Kịch bản Hội nghị Cán bộ công chức

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 26 Tháng chín, 2020
Tải về Bản in

Với tiêu chí tổ chức một Hội nghị Cán bộ công chức thành công tốt đẹp, Tìm Đáp Án đã sưu tầm và gửi đến bạn đọc kịch bản chương trình rõ ràng, chi tiết nhất cho các Cán bộ công chức cùng tham khảo.

1. Chương trình hội nghị cán bộ công chức trường THCS

TT

NỘI DUNG

NGƯỜI GIỚI THIỆU

NGƯỜI THỰC HIỆN

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Đến thời điểm này, đã có …./..... cán bộ, công chức, người lao động được triệu tập đã có mặt, như vậy Hội nghị đã đủ điều kiện để tiến hành.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể các đ/c!

Thực hiện Hướng dẫn liên tịch số ..... ngày ..... của Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động quận .... về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm .... Hôm nay, được sự đồng ý của Liên đoàn Lao động quận và Chi bộ ............., Thủ trưởng đơn vị và công đoàn Trường ............................... tổ chức hội nghị viên chức và phát động thi đua năm học ........

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng:

* Đại biểu quận ....., tôi xin trân trọng giới thiệu:

- Đ/c...............................................................................................................

-Đ/c...............................................................................................................

* Đại biểu .............................., tôi xin trọng giới thiệu:

- Đ/c .............................................................................................................

- Đ/c .............................................................................................................

- Đ/c .............................................................................................................

- Đ/c .............................................................................................................

- Cùng toàn thể ... cán bộ, viên chức, người lao động Trường ...........................

Đề nghị Hội nghị nhiệt liệt hoan nghênh.

 

Đ/c ………

 

Bầu Đoàn chủ tịch

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Kính thưa Hội nghị!

- Để điều hành toàn bộ nội dung, chương trình Hội nghị, đề nghị Hội nghị tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch Hội nghị. Ban tổ chức Hội nghị dự kiến số lượng Đoàn Chủ tịch Hội nghị gồm 3 đồng chí, với các đồng chí sau:

1. Đ/c ............................................................thủ trưởng đơn vị, Hiệu trưởng Trường...

2. Đ/c ............................................................Chủ tịch công đoàn

3. Đ/c ...............................................................................................

- Xin ý kiến Hội nghị:

+ Đồng chí nào nhất trí bầu Đoàn Chủ tịch Hội nghị có số lượng là 3 đ/c, gồm các đồng chí có tên trên, xin biểu quyết?

+ Đồng chí nào không nhất trí?(không có)

+ Đồng chí nào có ý kiến khác? (không có).

- Như vậy, 100% đại biểu dự Hội nghị nhất trí biểu quyết bầu 3 đồng chí có tên trên tham gia Đoàn Chủ tịch Hội nghị, xin cảm ơn Hội nghị!

 

Đ/c ………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bầu Thư ký Hội nghị

Kính thưa Hội nghị!

- Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch tổng hợp, theo dõi chương trình Hội nghị, dự thảo Nghị quyết Hội nghị, đề nghị Hội nghị bầu Thư ký Hội nghị. Ban tổ chức Hội nghị dự kiến đề cử Thư ký Hội nghị gồm 1 đồng chí, có tên sau:

1. Đ/c ..............................................................................

- Xin ý kiến Hội nghị:

+ Đồng chí nào nhất trí Thư ký Hội nghị gồm 1 đ/c có tên trên, xin biểu quyết?

+ Đồng chí nào không nhất trí?(không có)

+ Đồng chí nào có ý kiến khác? (không có)

Như vậy, 100% đại biểu nhất trí biểu quyết bầu 1 đ/c có tên trên tham gia Đoàn thư ký Hội nghị.

Xin cảm ơn Hội nghị.

Xin kính mời Thư ký lên làm nhiệm vụ.

 

 

Thông qua Chương trình Hội nghị

Kính thưa Đai hội

Tiếp theo đoàn chủ tịch Hội nghị xin trân trọng giới thiệu và kính mời Đ/c ……………………….. thông qua Chương trình làm việc của Hội nghị

( có văn bản kèm theo)

Đ/c……….

Đ/c……….

(VB số 1 )

 

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Trường

Kính thưa Đai hội

Tiếp theo chương trình xin kính mời đ/c ............................................, thay mặt Đoàn chủ tịch Hội nghị Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trường, hoạt động tài chính, kết quả triển khai quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường; phương hướng nhiệm vụ mới.

(có văn bản riêng)

Đ/c……….

Đ/c……….

(VB số 2 )

 

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 20.. - 20..

Kính thưa Đai hội

Tiếp theo chương trình xin kính mời đ/c ............................................, thay mặt Đoàn chủ tịch Hội nghị trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 20... - 20...

Xin kính mời đồng chí !

(có văn bản riêng)

Đ/c……….

Đ/c……….

(VB số 3 )

Thông qua dự thảo bổ sung, sửa đổi nội quy, quy chế Trường

Kính thưa Hội nghị

Tiếp theo chương trình xin kính mời đ/c ............................................, thay mặt Đoàn chủ tịch Hội nghị trình bày dự thảo bổ sung, sửa đổi nội quy, quy chế Trường

Xin kính mời đồng chí !

(có văn bản riêng)

Đ/c……….

 

Đ/c……….

(VB số 4)

 

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban TTND

Kính thưa Hội nghị

Tiếp theo chương trình xin kính mời đ/c ...........................................Trưởng ban Thanh tra nhân dân Trường lên báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 20.. - 20... và chương trình hoạt động năm .....

Đ/c……….

 

Đ/c……….

(VB số 5)

 

Tham luận tại Hội nghị

Kính thưa Hội nghị!

Sau đây Hội nghị chuyển sang phần tham luận của các đại biểu:

Mở đầu phần tham luận, đoàn chủ tịch Hội nghị xin kính mời đồng chí Đ/c......................................... lên tham luận với Hội nghị

Xin kính mời đồng chí./.

Đoàn chủ tịch xin cảm ơn bài tham luận của đồng chí………………………..

Tiếp theo xin mời đ/c ………………………… lên tham luận với Hội nghị

Xin kính mời đồng chí./.

Đoàn chủ tịch xin cảm ơn bài tham luận của đồng chí………………………..

Tiếp theo xin mời đ/c …………………………………lên tham luận với Hội nghị Xin kính mời đồng chí./.

Đ/c……….

Các đại biểu tham luận

 

Tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức; giải đáp những thắc mắc, đề nghị của cán bộ, công chức Trường

Kính thưa Hội nghị !

Hội nghị chúng ta đã có …….ý kiến tham luận, các ý kiến đều tâm huyết tham gia đóng góp thiết thực cho hoạt động của Trường, hiện nay đoàn Chủ tịch Hội nghị nhận được một số đăng ký tham luận của cán bộ công chức và người lao động, nhưng để đảm bảo thời gian cũng như nội dung chương trình của Hội nghị, đoàn chủ tịch chúng tôi xin đề nghị các đại biểu gửi bài phát biểu tham luận về đoàn chủ tịch, tất cả các bài tham luận đều có giá trị như những bài đã trình bầy tại Hội nghị. Đoàn chủ tịch Hội nghị xin trân thành cảm ơn & tiếp thu các bài tham luận của các đồng chí.

 

Kính thưa hội nghị.

Các ý kiến tham luận tại Hội tập trung vào … nhóm vấn đề……………………………, thay mặt Đoàn chủ tịch Hội nghị tôi xin giải đáp những thắc mắc, đề nghị của cán bộ, công chức Trường như sau:………………………………………………………………

 

Đ/c……….

Phát biểu của lãnh đạo

Kính thưa Hội nghị!

Trong thời gian qua, Nhà trường và Công đoàn Trường.................................. đã đạt được nhiều thành tích đáng phấn khởi đó là có sự quan tâm, chỉ đạo của Ban thường vụ LĐLĐ quận Long Biên. Sau đây, Đoàn Chủ tịch Hội nghị xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đ/c …………………………- ..................................LĐLĐ quận Long Biên lên phát biểu chỉ đạo Hội nghị

( xin kính mời đ/c)

Đ/c……….

Các đồng chí lãnh đạo

 

Thưa toàn thể Hội nghị, trong những năm qua Trường và Công đoàn ………………………. luôn đồng hành với các tổ chức chính trị trong chặng đường phát triển và trưởng thành, đóng góp những thành tích quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần xây dựng Trường………………………… ngày càng phát triển bền vững và giàu mạnh.

Đoàn chủ tịch xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí ……………………………. phát biểu ý kiến chỉ đạo

Đ/c……….

Các đồng chí lãnh đạo

 

Hội nghị vừa được nghe ý kiến phát biểu của:

- Đ/c .............................. – .................... LĐLĐ Quận Long Biên.

- Đ/c ................................................................................................

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, xin trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đ/c để chúng tôi hoàn thiện chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp, để Trường và Công đoàn ....................... ngày càng phát triển, kính chúc các đ/c lãnh đạo sức khoẻ, hạnh phúc, thành đạt.

 

Đ/c ………

 

Phát động phong trào thi đua năm học 20... - 20..

Kính thưa quý vị đại biểu

Kính thưa Hội nghị

Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đồng chí …………………… - Chủ tịch công đoàn lên Phát động phong trào thi đua năm học ......

 

Đ/c ………

Đ/c………

Hưởng ứng phong trào thi đua

Kính thưa Hội nghị

Để hưởng ứng các phong trào thi đua trong năm học 20... - 20..., Đoàn chủ tịch xin kính mời đồng chí …………………… - đại diện … đoàn viên công đoàn lên hưởng ứng phong trào thi đua năm học 20... - 20....

 

Đ/c ………

Đ/c………

Ký giao ước thi đua

Kính thưa Hội nghị

Để thể hiện rõ sự quyết tâm hưởng ứng các phong trào thi đua trong năm học 20... - 20..., Đoàn chủ tịch xin kính mời đồng chí …………………… - hiệu trưởng và đồng chí………………..… chủ tịch công đoàn lên ký giao ước thi đua năm học 20... - 20....

Đ/c ………

Đ/c………

Bầu Ban Thanh tra nhân dân theo quy định của pháp luật

(nếu hết nhiệm kỳ

Kính thưa Hội nghị !

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban thanh tra nhân dân Trường ...................................... đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo quy định nhiệm kỳ của Ban thanh tra nhân dân Trường là 2 năm, vì vậy đến nay đã hết nhiệm kỳ. Đề nghị Hội nghị tiến hành bầu ban thanh tra nhân dân theo đúng quy định.

* Về số lượng:

Đoàn chủ tịch dự kiến số lượng Ban thanh tra nhân dân Trường nhiệm kỳ …………….. là: ….. đồng chí

Xin ý kiến Hội nghị?

Nếu Hội nghị không có ý kiến gì khác, đề nghị chuyển sang phần biểu quyết.

- Đồng chí nào nhất trí số lượng Ban thanh tra nhân dân Trường…………………….., nhiệm kỳ 201.. – 201… là …. đồng chí, xin cho biểu quyết.

- Đồng chí nào không nhất trí, cho biểu quyết? (Không có)

- Đồng chí nào có ý kiến khác? (không có)

Như vậy, 100% các đồng chí dự Hội nghị nhất trí số lượng Ban thanh tra nhân dân Trường ...................................., nhiệm kỳ 201.. – 201... là .... đồng chí.

Xin cảm ơn Hội nghị.

Hội nghị chuyển sang phần ứng cử và đề cử:

* Ứng cử: Có đồng chí nào ứng cử vào Ban thanh tra nhân dân Trường .................................... nhiệm kỳ ............... không ? (không có)

Nếu không có đại biểu nào ứng cử, Hội nghị sẽ chuyển sang phần đề cử.

* Đề cử: Có đồng chí nào đề cử các đồng chí tham gia Ban thanh tra nhân dân Trường ..... ............................... nhiệm kỳ ............... không ?

Nếu không có đồng chí nào đề cử, Tôi xin thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo danh sách dự kiến giới thiệu nhân sự để bầu vào Ban thanh tra nhân dân Trường ....................................... nhiệm kỳ để Hội nghị tham khảo.

(đọc danh sách dự kiến)

Xin ý kiến Hội nghị: có đồng chí nào đề cử thêm ngoài danh sách các đ/c tôi vừa thông qua không?

Nếu không có đồng chí nào đề cử thêm, Hội nghị chuyển sang phần biểu quyết chốt danh sách bầu cử vào Ban thanh tra nhân dân Trường, nhiệm kỳ....................

+ Đồng chí nào nhất trí với danh sách .... đồng chí có tên trên để bầu vào Ban thanh tra nhân dân Trường .................................... nhiệm kỳ 201... – 201.., xin cho biểu quyết?

+ Đồng chí nào không nhất trí, cho biểu quyết? (không có)

+ Đồng chí nào có ý kiến khác?(không có)

Như vậy, 100% các đồng chí nhất trí với danh sách .... đồng chí có tên trên để bầu vào Ban thanh tra nhân dân Trường ......................... nhiệm kỳ 201.. – 201...

Xin cảm ơn Hội nghị.

* Bầu Ban bầu cử

Kính thưa Hội nghị!

Để giúp cho việc bầu cử Ban thanh tra nhân dân Trường tại Hội nghị thực hiện đúng theo quy định, Hội nghị sẽ tiến hành bầu Ban bầu cử. Đoàn Chủ tịch Hội nghị dự kiến số lượng Ban bầu cử là .... đồng chí, gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đ/c ................................................: Trưởng ban

2. Đ/c .................................................

3. Đ/c .................................................

Xin ý kiến Hội nghị về số lượng và danh sách Ban bầu cử :

- Đồng chí nào nhất trí bầu …. đ/c có tên trên tham gia Ban bầu cử, đề nghị cho biểu quyết.

- Đồng chí nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác, cho biểu quyết? (không có)

Như vậy, 100% các đồng chí đã nhất trí bầu …. đ/c có tên trên tham gia Ban bầu cử.

Sau đây, xin trân trọng kính mời Ban bầu cử lên làm việc; mời đ/c ………………………….- Trưởng ban bầu cử thông qua nguyên tắc và thể lệ bầu cử. Xin kính mời đồng chí.

Ban bầu cử điều hành phần bầu cử :

* Phổ biến nguyên tắc, thể lệ bầu cử: (có văn bản riêng)

* Hướng dẫn bầu cử, kiểm tra hòm phiếu, phát phiếu bầu cử.

* Kiểm phiếu; Lập biên bản kiểm phiếu; niêm phong phiếu bầu cử gửi Đoàn Chủ tịch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c ………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c ………

Trưởng ban bầu cử

(VB số 6)

Khen thưởng cá nhân, tập thể của Trường có thành tích trong công tác.

Khen thưởng cá nhân, tập thể của Trường có thành tích trong công tác.

Đ/c ………

 

 

 

Công bố kết quả bầu cử

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể Hội nghị !

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, Ban Bầu cử đã có kết quả kiểm phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân Trường ……………………. Nhiệm kỳ ……………….., sau đây tôi xin trân trọng kính mời đ/c ……………….. - Trưởng Ban Bầu cử lên công bố kết quả kiểm phiếu.

Xin kính mời đ/c.

(Trưởng ban bầu cử đọc biên bản kiểm phiếu)

Xin trân trọng cảm ơn đ/c …………………………. – Trưởng Ban bầu cử, đề nghị Hội nghị cho một tràng pháo tay chúc mừng …. đồng chí đã trúng cử vào Ban thanh tra nhân dân Trường ……..………………….. nhiệm kỳ 201…. – 201….

Xin trân trọng cảm ơn Hội nghị !

Đ/c ………

 

Đ/c ………

Trưởng ban bầu cử

(VB số 7)

 

Thông qua dự thảo nghị quyết HN.

Kính thưa Hội nghị!

Tiếp theo xin giới thiệu và kính mời đ/c ..............................., Thư ký Hội nghị lên trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị.

Đ/c ............

Đ/c …….

(VB số 8)

 

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị

Xin cảm ơn đồng chí ............................

Kính thưa Hội nghị!

Vừa qua Hội nghị chúng ta đã nghe dự thảo Nghị quyết Hội nghị. Xin ý kiến Hội nghị!

- Đồng chí nào nhất trí với dự thảo Nghị quyết vừa thông qua. Xin cho biểu quyết?

- Đồng chí nào không nhất trí. Xin cho biểu quyết (không có)

- Đồng chí nào có ý kiến khác?(Không có)

Xin cảm ơn Hội nghị!

Như vậy Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị với sự tán thành của 100% đại biểu dự Hội nghị, Đoàn chủ tịch chúng tôi có trách nhiệm bàn giao cho thủ trưởng Trường và Ban chấp hành công đoàn để tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c ...........

Kết thúc Hội nghị

Kính thưa Hội nghị.

Sau một thời gian làm việc gần ….giờ, Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, thay mặt Đoàn chủ tịch Hội nghị xin trân trọng cảm ơn và các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận và Chi bộ ………….. đã quan tâm tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin cảm ơn các Đ/c và xin kết thúc Hội nghị tại đây.

 

Đ/c ............

2. Kịch bản chương trình hội nghị cán bộ công chức, viên chức

1. Chào cờ

Nghiêm.... Chào cờ chào.....

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu

Kính thưa....

Thực hiện công văn số ...... hướng dẫn Công đoàn cơ sở tiến hành Hội nghị cán bộ công chức năm .... . Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đọa cơ quan ....., hôm nay lãnh đạo và BCH Công Đoàn cơ quan ......... tổ chức Đại hội Cán bộ công chức năm ..........., nhằm kiểm điểm Nghị quyết Đại hội đề ra năm ......., xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm ......... và kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ.......

Về dự Hội nghị, thay mặt BTC tôi xin trân trọng giới thiệu:

  • Về phía Công đoàn viên chức thành phố có:

............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

  • Về phía cơ quan có:

............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

Cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên chức...........

Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh.

3. Bầu Đoàn Chủ tịch và thư ký Đại hội

Kính thưa Hội nghị!

Để Hội nghị thành công, Hội nghị cử Đoàn chủ tịch để điều hành Hội nghị.

Kính thưa Hội nghị, căn cứ thực tế cơ quan.... và hướng dẫn của cấp trên, Đoàn chủ tịch Hội nghị Cán bộ công chức cơ quan...... được cử với số lượng là.... người. Ban tổ chức xin ý kiến Hội nghị về số lượng.

Đề nghị Đại biểu nào đồng ý số lượng đoàn Chủ tịch Đại hội là ..... người đề nghị cho biểu quyết.

Đề nghị Đại biểu nào không đồng ý cho biểu quyết.

Đề nghị Đại biểu nào có ý kiến khác.

Như vậy Đại hội đã nhất trí Đoàn chủ tịch Đại hội là 3 người. Đề nghị Hội nghị tiếp tục giới thiệu các thành viên Đoàn chủ tịch.

Kính thưa Hội nghị, Ban tổ chức dự kiến các đại biểu tham gia Đoàn Chủ tịch. Ban tổ chức xin ý kiến Hội nghị.

BTC dự kiến các đại biểu sau tham gia Đoàn chủ tịch:

1. ......................................................
2. ......................................................
3. ......................................................

BTC xin ý kiến Hội nghị.

Đề nghị Đại biểu nào đồng ý danh sách Đoàn Chủ hội nghị đề nghị cho biểu quyết.

Đề nghị Đại biểu nào không đồng ý cho biểu quyết.

Đề nghị Đại biểu nào có ý kiến khác.

Đề nghị Hội nghị nhiệt liệt hoan nghênh sự nhất trí cao của các đại biểu.

Sau đây tôi xin trân trọng kính mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành Hội nghị.

  • Đoàn Chủ tịch làm việc

Kính thưa Hội nghị!

Để ghi chép các diễn biến tại Hội nghị và giúp Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị thành công, Đoàn chủ tịch Hội nghị xin giới thiệu đồng chí .................., làm thư ký Hội nghị. Đoàn chủ tịch xin Hội nghị cho ý kiến.

4. Tiến hành Đại hội

Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời .................. lên khai mạc Hội nghị.

5. Đại hội nghe các báo cáo

Kính thưa..............................

Năm ........., cơ quan được nhiều quan tâm của ......... Với sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức.... vượt mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm.......

Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí ..................... lên đọc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm, phương hướng nhiệm vụ năm .........

Xin chân thành cám ơn đồng chí......... đã trình bày cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm ..... và phương hướng nhiệm vụ năm.......

Cám ơn Hội nghị đã chú ý theo dõi.

Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí.......... lên báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm ....... và phương hướng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học .........

Giải lao giữa giờ.

  • Tham luận tại Đại hội

Kính thưa.................

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm...... và hoàn thành tốt kế hoạch năm.........., Đoàn chủ tịch Đại hội xin trân trọng giới thiệu và kính mời các đại biểu tập trung suy nghĩ phát biểu tham luận bằng tinh thần trách nhiệm, bằng ý thức xây dựng góp phần làm cho Hội nghị thành công tốt đẹp.

Căn cứ vào từng chủ đề tham luận, nêu tóm tắt chủ đề và giới thiệu đại biểu lên tham luận.

Sau mỗi tham luận kết thúc, thay mặt đoàn chủ tịch tóm tắt tham luận ngắn gọn và cảm ơn.

  • Tiếp thu ý kiến Hội nghị

Kính thưa Đại hội!

Hội nghị đã nghe các ý kiến tham luận của các đại biểu, ý kiến phát biểu của lãnh ........

  • Ý kiến phát biểu chỉ đạo Hội nghị của cấp trên (Nếu có)

Giới thiệu đại biểu cấp trên lên phát biểu ý kiến.

  • Kiện toàn Ban thanh tra nhân dân

Kính thưa Hội nghị!

Sau 2 năm hoạt động đến nay nhiệm kỳ của Ban Thanh tra nhân dân đã hết, Để tiếp tục giám sát Nghị quyết Đại Hội và các hoạt động của ......., Hội nghị tiến hành kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ ........ Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí ....... tiếp tục điều hành kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ .........

  • Thông qua Nghị quyết Đại hội

Kính thưa Đại hội!

Đoàn chủ tịch xin giới thiệu và kính mời đồng chí .............. thay mặt Tổ thư ký Hội nghị lên thông qua những chỉ tiêu chính năm học ...... và Dự thảo Nghị quyết Hội nghị.

Kính thưa Đại hội!

Hội nghị đã nghe những chỉ tiêu chính năm ...... và Dự thảo Nghị quyết Hội nghị. Đoàn chủ tịch xin ý kiến Hội nghị.

Đề nghị Đại biểu nào đồng ý với những chỉ tiêu chính năm ........ và Dự thảo Nghị quyết Hội nghị đề nghị cho biểu quyết.

Đề nghị Đại biểu nào không đồng ý cho biểu quyết.

Đề nghị Đại biểu nào có ý kiến khác.

Đoàn chủ tịch xin cám ơn sự thống nhất cao của Hội nghị, Hội nghị giao cho Lãnh đạo và BCH công đoàn, lãnh đạo các đoàn thể trong cơ quan thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị đã thông qua.

  • Bế mạc Đại hội

Kính thưa Đại hội!

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và chất lượng cao. Hội nghị Cán bộ công chức cơ quan ..... đã thành công rực rỡ. Thay mặt Ban tổ chức Hội nghị chúng tôi xin chân thành cám ơn các vị khách quý, các đồng chí đã đến dự, chỉ đạo và đóng góp ý kiến cho Hội nghị làm cho Hội nghị thành công tốt đẹp. Xin kính mời các quý khách và các đồng chí đứng dậy làm lễ bế mạc.

3. Lời dẫn chương trình hội nghị cán bộ công nhân viên chức

Phần làm việc của Ban tổ chức:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (đ/c ...)

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học ……..

Hôm nay ngày 20 tháng 10 năm ……. BGH và BCH Công đoàn Trường ……….. tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học ..., nhằm kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết hội nghị đã đề ra năm học ………, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm học ……...

Hội nghị được tổ chức nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ của cán bộ, giáo viên và nhân viên toàn trường để đưa ra những quyết nghị nhằm nâng cao chất lượng quản lí, chất lượng giáo dục, thực hiện tốt nề nếp, kỉ cương nhà trường, cải tiến phương pháp dạy và học, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học …….

* Về tham dự Hội nghị có 33/36 cán bộ giáo viên (vắng 3 đ/c nghỉ thai sản)

2. Giới thiệu và bầu Chủ tịch đoàn; (đ/c ……….)

- Kính thưa hội nghị

Để Hội nghị thành công, hội nghị sẽ bầu ra Đoàn chủ tịch để điều hành hội

nghị.

Căn cứ thực tế nhà trường và ... dẫn của cấp trên, Đoàn chủ tịch hội nghị CBCCVC trường được cử với số lượng là 03 người. Ban Tổ chức xin ý kiến hội nghị về số lượng.

Đại biểu nào đồng ý số lượng đoàn Chủ tịch là 3 người đề nghị cho biểu quyết. Như vậy Hội nghị đã nhất trí Đoàn chủ tịch là 03 người.

- Kính thưa hội nghị.

Căn cứ kết quả phiên họp trù bị, được hội nghị ủy quyền, Ban tổ chức xin giới thiệu Đoàn chủ tịch hội nghị:

1. Đ/c ……………….. – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường

2. Đ/c ………….……..- Phó Bí Thư chi bộ - Phó Hiệu trưởng - CTCĐ

3. Đ/c ……………….. – Cấp ủy chi bộ - Trưởng ban thanh tra nhân dân

BTC xin ý kiến hội nghị. Đại biểu nào đồng ý danh sách Đoàn Chủ tịch đề nghị cho biểu quyết.

Đề nghị hội nghị nhiệt liệt hoan nghênh sự nhất trí cao của các đ/c.

Sau đây tôi xin trân trọng kính mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành hội nghị.

---------------------

Phần làm việc của Đoàn chủ tịch

3. Chủ trì hội nghị cử thư ký Hội nghị:

- Kính thưa Hội nghị

Để ghi chép các diễn biến tại hội nghị và giúp Đoàn chủ tịch điều hành hội nghị thành công, Đoàn chủ tịch xin giới thiệu đ/c ……….. và đ/c …………. - làm thư ký hội nghị. Đoàn chủ tịch xin hội nghị cho ý kiến.

Đại biểu nào đồng ý về số lượng và thành phần đoàn thư ký xin cho biểu quyết Xin cảm ơn hội nghị, xin mời 02 đ/c lên làm việc;

4. Thông báo nội dung, chương trình hội nghị:

Để giúp các đại biểu thuận lợi theo dõi tiến trình của hội nghị và chuẩn bị ý kiến sau đây tôi xin thông qua chương trình hội nghị

 

TT

 

Nội dung

 

Người thực hiện

1

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Đ/c ……

2

Giới thiệu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký – Mời đoàn CT, đoàn TK lên làm việc

Đ/c ...

3

Thông qua chương trình và quy chế hội nghị

Đ/c ...

 

4

Hiệu trưởng đọc báo cáo thực hiện Nghị quyết hội nghị CBCC,VC năm học ……, phương ... nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học

….…..

 

Đ/c ...

 

5

Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị; phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với tổ chức công đoàn;

 

Đ/c ...

 

6

Chủ tịch công đoàn báo cáo về các phong trào thi đua và kết quả thi đua năm học ……; phát động phong trào thi đua

năm học ……... Thông qua quy chế chi tiêu nội bộ CĐ

 

Đ/c ...

7

Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả công tác năm

Đ/c ….

8

Thảo luận.

+Thảo luận tự do theo ... dẫn của chủ tọa.

 

Đ/c ...

9

Hiệu trưởng tiếp thu ý kiến đóng góp; giải đáp thắc mắc, kiến nghị của CBGV-NV.

10

BTC thông qua hoặc bổ sung các nội quy, quy chế( nếu có).

Đ/C ...

11

Thư kí thông qua dự thảo nghị quyết hội nghị CBCC,VC

Đ/c Quỳnh

 

12

Bế mạc hội nghị (Hiệu trưởng).

Đ/c ...

NỘI QUY HỘI NGHỊ

Để Hội nghị nghị cán bộ - CC viên chức Trường ….. năm học ……. tiến hành đúng nội dung, chương trình và thời gian đã được Hội nghị nhất trí thông qua, Đoàn chủ tịch yêu cầu các đ/c thực hiện đúng các quy định sau đây:

1. Phát huy tinh thần làm chủ tập thể, nêu cao ý thức trách nhiệm của cán bộ - viên chức, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các báo cáo, phương ... nhiệm vụ của Nhà trường, quyết định những vấn đề có tính chiến lược tại Hội nghị. Những vấn đề mang tính sự vụ hoặc riêng lẻ của từng cá nhân, đơn vị đề nghị đại biểu gửi văn bản lên Chủ tịch đoàn để trả lời trực tiếp sau Hội nghị.

2. Thái độ làm việc nghiêm túc, khoa học, trung thực, thẳng thắn, khách quan, vô tư. Đại biểu nào muốn phát biểu ý kiến thì giơ tay. Khi phát biểu phải đúng nội dung và cân nhắc không để trùng lặp với ý kiến đã phát biểu trước đó.

3. Đại biểu tham dự Hội nghị phải thực hiện nếp sống văn minh, không nói chuyện, không sử dụng điện thoại trong thời gian tham dự Hội nghị./.

TỔ CHỨC

1. Hiệu trưởng đọc báo cáo thực hiện Nghị quyết hội nghị CBCC,VC năm học ……., phương ... nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học ……….

- Kính thưa đại hội:

Tiếp theo chương trình hội nghị tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c Đặng Thị ... - Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường lên trình bày báo cáo việc thực hiện nghị quyết hội nghị CBCCVC năm học …….. và phương ... nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp và các chỉ tiêu của năm học ………… Xin trân trọng kính mời đ/c.

Xin chân thành cám ơn hội nghị đã chú ý theo dõi.

2. Sau đây xin tt kính mời đ/c …… ...- bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường lên trình giải đáp, trả lời trước hội nghị.

4. Thảo luận

- Vừa rồi chúng ta đã được nghe báo cáo việc thực hiện nghị quyết hội nghị CBCCVC năm học …… và phương ... nhiệm vụ năm học ……., Để hội nghị phát huy được trí tuệ của tập thể , sau đây xin mời các đ/c góp ý vào bản báo cáo của nhà trường để đề ra những giải pháp cho việc thực hiện nhiệm vụ năm học ……….

5. Hiệu trưởng tiếp thu ý kiến đóng góp; giải đáp thắc mắc, kiến nghị của CBGV-NV. 6. BTC thông qua hoặc bổ sung các nội quy, quy chế( nếu có).

7. Báo cáo kết quả hoạt động thanh tra nhân dân, kiểm tra và đề xuất chương trình, kế hoạch hoạt động năm học mới. (đ/c …… – Trưởng ban thanh tra nhân dân xây dựng báo cáo )

Tiếp theo chương trình, BTC xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c ……….. - Trưởng Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ ……………, báo cáo kết quả hoạt động thanh, kiểm tra và đề xuất chương trình, kế hoạch hoạt động năm học mới.

8.Chủ tịch công đoàn báo cáo về các phong trào thi đua và kết quả thi đua năm học ………; và phát động phong trào thi đua năm học ……….(tổ chức đăng kí thi đua đối với tập thể tổ, trường, cá nhân).

Được sự phân công của đoàn chủ tịch sau đây tôi xin thông qua

Báo cáo tóm tắt phong trào thi đua, kết quả khen thưởng của năm học …….

- Phát động phong trào thi đua hưởng ứng chủ đề năm học “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện”;

9. Thông qua các chỉ tiêu cơ bản và dự thảo Nghị quyết của hội nghị.

- Kính thưa hội nghị

Đoàn chủ tịch xin giới thiệu và kính mời đ/c ………. thư ký hội nghị lên thông qua những chỉ tiêu chính năm học …………và Dự thảo Nghị quyết Hội nghị.

10. Biểu quyết chỉ tiêu, và dự thảo nghị quyết hội nghị.

Kính thưa hội nghị

Hội nghị đã gần hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra, đoàn chủ tịch xin ý kiến Biểu quyết các chỉ tiêu, dự thảo nghị quyết.

Kính thưa hội nghị

Hội nghị đã nghe những chỉ tiêu chính và Dự thảo Nghị quyết hội nghị CCVC năm học ……… . Đoàn chủ tịch xin ý kiến hội nghị.

Đại biểu nào đồng ý với những chỉ tiêu chính năm học ……… và Dự thảo Nghị quyết hội nghị đề nghị cho biểu quyết.

Đoàn chủ tịch xin cám ơn sự thống nhất cao của hội nghị, và giao cho BGH&BCH công đoàn, lãnh đạo các đoàn thể trong trường thực hiện thắng lợi Nghị quyết hội nghị đã thông qua.

15. Tổng kết, bế mạc Hội nghị.( Đ/c ...) Kính thưa hội nghị

Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc và chất lượng cao. Hội nghị CBCCVC Trường ........ năm học ……….. đã thành công tốt đẹp.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo do đoàn chủ tịch trình bày trước Hội nghị, hội nghị đã thảo luận dân chủ, công khai, đóng góp ý kiến, giải pháp và thống nhất các chỉ tiêu cơ bản trong năm học và thông qua nghị quyết của hội nghị;

Thay mặt đoàn chủ tịch chúng tôi xin chân thành cám ơn và kính chúc quý vị đại biểu, các đ/c sức khoẻ, hạnh phúc, thành đạt.

Tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c ……. ...- bí thư chi bộ - hiệu trưởng nhà trường lên tuyên bố bế mạc hội nghị. Xin trân trọng kính mời đ/c

26 Tháng chín, 2020

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Tài liệu mới nhất